Restanten Britse betonnen shelter 'Oaten Wood'

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Rijselstraat
Locatie Rijselstraat z.n. (Heuvelland)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvullingen inventaris Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 2010 - 2014).
Datum inventarisatie woensdag 6 februari 2013

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Restanten van een betonnen constructie. Het beton is samengesteld met grove kiezels. Er zijn bewapeningsijzers zichtbaar. Het dak van de constructie was gegoten tegen gebogen gegolfd plaatijzer, zie de indrukken in het beton. De zijmuren waren eveneens tegen (rechte) golfplaten gegoten.

Historische achtergrond

Het bosje, op Britse stafkaarten aangeduid met ‘Oaten Wood’ was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een stuk groter. Het lag tot aan de Mijnenslag van 7 juni 1917 in Duits gebied. De frontlijn bevond zich zo’n 600 meter meer noordwaarts, ter hoogte van Sint-Elooi. Een kleine verhevenheid in het landschap daar, ‘The Mound’ geheten, kon een belangrijk strategisch voordeel opleveren voor beide partijen. Bij Sint-Elooi bekampten de tegenstrevers elkaar via ondermijningsacties, die gevolgd werden door infanterieaanvallen. Ten gevolge van de Mijnenslag van 7 juni 1917 schoof de frontlijn een flink stuk oostwaarts op, tot Hollebeke. De geallieerden dienden o.m. hun communicatielijnen meer oostwaarts uit te breiden. Bij ‘Oaten Wood’ eindigde een spoorlijn met aftakking, ‘Porridge’ genaamd. In het bosje werden door Britse, wellicht Australische eenheden diverse structuren aangelegd, waaronder onderhavige betonnen constructie.

Locatiebeschrijving

Betonnen restanten van één van twee Britse militaire posten in een bosje tussen de Ieperstraat en Rijselstraat, op grondgebied Wijtschate, tegen de grens met de gemeente Ieper, net ten zuiden van de Diependalebeek. De restanten van de ‘shelter’ liggen aan de westelijke zijde, de andere betonnen post aan de oostelijke zijde.

Relaties

is gerelateerd aan Restanten Britse betonnen post 'Oaten Wood'

Wijtschate (Heuvelland)

is gerelateerd aan Restanten Britse betonnen shelter Oaten Wood

Rijselstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.