Versteende noodwoning Koning Albertfonds

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Vlamertinge
Straat Abelestraat
Locatie Abelestraat 13 (Ieper)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvullingen inventaris Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 2010 - 2014).
Datum inventarisatie woensdag 11 september 2013

Beknopte karakterisering

Typologienoodwoningen
Dateringinterbellum
Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Langgerekte volume met dubbelhuisopstand van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (n // straat, rode mechanische pannen). Rood bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, voorzien van witgeschilderde betonnen lateien, betonnen bolkozijnen en deels behouden schrijnwerk. Gecementeerde plint. Onder meer aan zijgevel gebruik van gerecupereerde gele baksteen. In de vier middentraveeën zit het volume van de oorspronkelijke houten barakconstructie, met behouden indeling en deels bewaard houten schrijnwerk. Enkele muuropeningen zijn vermoedelijk (deels) aangepast. De oorspronkelijke barak, met afmetingen van 9 x 6 meter is ingedeeld in een centrale ruimte van 6 x 3 meter, met voor- en achterdeur en aan weerszijden telkens twee ruimtes van 3 x 3 meter. Vermoedelijk deels bewaarde geprefabriceerde muurplaten op muurkaders, met deuropening of raamopening van hoogte 125 centimeter x breedte 60 centimeter of raamopeningen van hoogte 125 centimeter x breedte 120 centimeter, met twee opendraaiende vleugels. Raamopeningen met houten roedeverdeling. Bewaarde binnendeuren. Houten dakgebinte met Engels spant, houten dakbebording uit planken. Plankbeschieting tegen de plafonds.

Historische achtergrond

In oorsprong demonteerbare houten barak van het Koning Albertfonds, van het type Zanen & Moenaert, 9 x 6 meter.

Op de plaats van onderhavige noodwoning stond geen vooroorlogs gebouw. Tijdens de oorlog lag deze zone in het hinterland en werden hier in de omgeving diverse Britse kampementen ingericht. Na de oorlog is hier een demonteerbare houten barak van het Koning Albertfonds opgetrokken, type Zanen & Moenaert. Het betreft het type 9 x 6 meter, met een centrale ruimte van 3 x 6 meter, met aan weerszijden twee ruimtes van 3 x 3 meter. De woning werd naderhand uitgebreid en de houten buitenmuren werden vervangen door een stenen muur, maar heel veel elementen zoals de oorspronkelijke indeling van de noodwoning, het houten dakspant, het schrijnwerk, de plafonds, de binnendeuren,… zijn bewaard gebleven.

Locatiebeschrijving

Woning nabij het gehucht Groene Jager, op ongeveer 2 kilometer ten zuiden van de kerk van Vlamertinge.

Relaties

is gerelateerd aan Versteende noodwoning Koning Albertfonds

Abelestraat 13, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.