Restanten Duitse betonnen post Lock Lodge

inventaris wereldoorlogerfgoed

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Hollebeke
Straat Kasteelhoekstraat
Locatie Kasteelhoekstraat zonder nummer (Ieper)
Status (deels)Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvullingen inventaris Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 2010 - 2014).
Datum inventarisatie woensdag 6 februari 2013

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Oorlog WOI

Beschrijving

Kenmerken

Betonnen restanten van een voormalige Duitse betonnen post. Er zijn bewapeningsijzers zichtbaar, evenals indrukken van golfplaten in het beton.

Historische achtergrond

Duitse betonnen militaire constructie tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken ter hoogte van het nooit gerealiseerde kanaal Ieper-Komen, ten oosten van sluis 6 bis. De bocht in het kanaal werd op Duitse stafkaarten aangeduid met 'Kanalknie'. De locatie van de bunker werd op Britse militaire stafkaarten aangeduid met 'Lock Lodge'.

Voor de oorlog was er nog geen sprake van een brug langs de Kasteelhoekstraat, onder de spoorlijn Ieper-Komen, maar liep de weg een stukje tussen het verwezen kanaal en de spoorlijn door. Deze weg werd op Duitse stafkaarten aangeduid met 'Schleusenweg'. In deze omgeving bouwden de Duitsers heel wat constructies. Op een luchtfoto van 22 juni 1915 zijn er al enkele structuren te zien, maar op latere luchtfoto’s verschijnen er steeds meer structuren en constructies. Er werd onder meer een dubbel smalspoor net naast (ten noorden en oosten van) het kanaal aangelegd.

Deze positie bevond zich op anderhalve kilometer ten oosten van de beruchte 'The Bluff' of 'Die Grosse Bastion', een stelling waar tijdens 1915 en 1916 zwaar slag werd geleverd omwille van de hoogteligging en het daaruit voortvloeiend strategisch belang. De positie maakte meer bepaald deel uit van de Duitse '2. Stellung', die op Britse kaarten met 'Oblique Trench' werd aangeduid. Volgens een Britse stafkaart was hier een commandopost gevestigd. Na de Mijnenslag van juni 1917 zou de frontlijn enkele honderden meters oostwaarts opschuiven, waardoor de positie van 'Lock Lodge' pal op de Duitse frontlijn komt te liggen. Deze positie werd in september 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper door de geallieerden veroverd. Historische foto’s tonen een ingegraven, doch hoge tweeledige betonnen constructie, met deur- en (beluikte) vensteropeningen aan oostelijke zijde. Het rechterdeel van deze constructie is duidelijk waarneembaar op een luchtfoto van 19 juni 1916.

Locatiebeschrijving

Restanten van een Duitse betonnen post gelegen in een bosje langs het verwezen kanaal Ieper-Komen, ten oosten van de Komenseweg en het Provinciaal Domein De Palingbeek, ten westen van de spoorlijn Ieper-Komen en de Kasteelhoekstraat. Te bereiken via een paadje vanaf de Kasteelhoekstraat ten westen van de spoorweg.

Relaties

is gerelateerd aan Restanten Duitse betonnen post Lock Lodge

Kasteelhoekstraat zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.