Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Herenstraat
Locatie Herenstraat 7-9, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude kern Rekem

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

Beschrijving

Oorspronkelijk één breedhuis van vijf (?) traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw (cementering met neoclassicistische decoratie).

Bakstenen gebouw met een licht verhoogde begane grond; gecementeerde voorgevel, voorzien van rechthoekige, aangepaste muuropeningen (tweede helft 19de eeuw). Mergelstenen kroonlijst op zware, mergelstenen consoles.

In de achtergevel (nummer 7) bleef de oorspronkelijke ordonnantie gaver bewaard: mergelstenen hoekband en dito kroonlijst, met tussen de hoger vermelde consoles een fries van ruiten en rechthoeken; gesmeed ijzeren muurankers met krullen. Op de benedenverdieping, een voormalig, kalkstenen kruiskozijn met negblokken en geprofileerde neg aan het bovengedeelte (kruis verdwenen); op de bovenverdieping, twee verbouwde kloosterkozijnen, het linker van kalksteen, het rechter van mergelsteen.

Zijgevels met aandaken en vlechtingen; in de linkerzijgevel, grote, S-vormige muurankers.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Herenstraat

Herenstraat (Lanaken)

maakt deel uit van Oude kern Rekem

Boomgaardstraat, Engelenstraat, Groenplaats, Herenstraat, Isabellastraat, Kanaal, Kanaalstraat, Leon...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.