erfgoedobject

Ruime gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
9809
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9809

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ruime gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Ruime gesloten hoeve met ommuurde boomgaard ten noorden, gelegen aan de hoek met het Kruiswaterplein. Voorheen aan de buitenzijde, witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) opgesteld rondom een rechthoekig gekasseid erf met vaalt. Twee korfboogvormige inrijpoorten opgenomen in westelijk dienstgebouw. Boerenwoning van twee bouwlagen, vijf traveeën (nok loodrecht op de straat), met uitzicht uit het eerste kwart van de 19de eeuw; gesmeed ijzeren dakruitertje. Beraapte, verankerde erfgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige benedenvensters in beschilderde omlijstingen met duimen; getoogde bovenvensters in geprofileerde stucomlijstingen; arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur met bovenlicht ingeschreven in korfboog. Beraapte achtergevel van zeven traveeën. Markerende goot met tandlijst. Dienstgebouwen met steekboogvormige muuropeningen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ten oosten dwarsschuur (eerste helft van de 19de eeuw) met zandstenen hoekstenen, twee korfboogpoorten, uilengaten met bakstenen zeester.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ruime gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9809 (Geraadpleegd op )