erfgoedobject

Ruime gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 9809   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9809

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ruime gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove
    Deze bescherming is geldig sinds 22-03-1979

Beschrijving

Ruime gesloten hoeve met ommuurde boomgaard ten noorden, gelegen aan de hoek met het Kruiswaterplein. Voorheen aan de buitenzijde, witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) opgesteld rondom een rechthoekig gekasseid erf met vaalt. Twee korfboogvormige inrijpoorten opgenomen in westelijk dienstgebouw. Boerenhuis van twee bouwlagen, vijf traveeën (nok loodrecht op de straat), met uitzicht uit het eerste kwart van de 19de eeuw; gesmeed ijzeren dakruitertje. Beraapte, verankerde erfgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige benedenvensters in beschilderde omlijstingen met duimen; getoogde bovenvensters in geprofileerde stucomlijstingen; arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur met bovenlicht ingeschreven in korfboog. Beraapte achtergevel van zeven traveeën. Markerende goot met tandlijst. Dienstgebouwen met steekboogvormige muuropeningen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ten oosten dwarsschuur (eerste helft van de 19de eeuw) met zandstenen hoekstenen, twee korfboogpoorten, uilengaten met bakstenen zeester.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Sint-Goriks-Oudenhove

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Ruime gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9809 (Geraadpleegd op 16-12-2019)