erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Andries

bouwkundig element
ID: 9833   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9833

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk werd tweemaal vergroot met een vroeggotisch gedeelte uit de 15de eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische stijl heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze werd gewijd in 1898. De noordelijke transeptarm werd bewaard en hersteld. Centraal gelegen op het Stijpenplein en omringd door een klein kerkhof en bakstenen muur. Baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor de sokkel en het lijstwerk. Leien bedaking.

Beschrijving

De plattegrond ontplooit een basilicale kerk met driebeukig schip van vier traveeën met zuidwestelijke toren, transept van twee traveeën, koor van twee traveeën met driezijdige sluiting; noordelijke en zuidelijke zijkoren van één travee met vlakke sluiting. Ten zuiden sacristie van twee traveeën. Zuidwesttoren (boven zuidelijke zijbeuk) van vier geledingen, gestut door middel van versneden hoeksteunberen; spitsboogvenster in de onderste geledingen; twee rechthoekige lichtgleuven erboven en gekoppelde spitsboogvormige galmgaten; vierkante torenspits. Hoge middenbeuk onder zadeldak. Westgevel met eenvoudig portaal (arduinen gevelsteen van wijding rechts ernaast), groot spitsboogvenster met maaswerk en klein spitsboogvenster erboven. Zijgevels met spitsboogvensters tussen steunberen. Lagere zijbeuken onder lessenaarsdaken, spitsboogvensters in zijgevels en in noordwestelijke gevel. Hoog transept onder zadeldak. Noord- en zuidgevel met twee grote spitsboogvensters beneden en een klein in de top. Lager koor onder zadeldak met hoge spitsboogvensters. Zijkoren onder zadeldaken; breder spitsboogvenster en lichtgleuf in elke sluitingsgevel. Zuidelijke sacristie onder schilddak; rechthoekige muuropeningen. Spitsboogarcaden op zuilen met achtzijdige kapitelen en pijlers (rode en witte steenlagen). Overdekking door middel van bakstenen kruisribgewelven (met natuurstenen ribben).

Mobilair

Schilderij: "De Besnijdenis" van G. De Crayer of Van Loon (tweede helft van de 17de eeuw). Beelden: Heilige Romanus (17de tot 18de eeuw); Jezus aan het kruis met symbolen der vier evangelisten op de hoeken (18de eeuw); Heilige Andreas (tweede helft van de 19de eeuw); Heilige Jozef en Kind (tweede helft van de 19de eeuw); Heilige Philomena (tweede helft van de 19de eeuw). Kast met broederschapslijst van de gilde van het Heilig Sacrament (18de eeuw); sacristiekast (tweede kwart van de 18de eeuw, 19de eeuw); preekstoel (tweede helft van de 18de eeuw, Lodewijk XV); bidstoel (tevens offerblok, 17de tot 18de eeuw); hoofdaltaar naar ontwerp van J. Goethals (19de eeuw); communiebank van Van den Hende (19de eeuw).


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Omvat
    Kerkhoflinde Strijpen

  • Is deel van
    Strijpenplein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Andries [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9833 (Geraadpleegd op 29-11-2020)