Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Velzeke-Ruddershove
Straat Munkbosstraat
Locatie Munkbosstraat 8, Zottegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zottegem (actualisaties: 19-04-2007 - 03-05-2007).
  • Adrescontrole Zottegem (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Zottegem (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Munkboshoeven en omgeving: fase 1

Deze bescherming is geldig sinds 23-12-1977.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten van het bezit van de abdij van Ninove. Circa 1840 schonk grootgrondbezitter Vifquin, bij testament, deze hoeven aan de Commissie van Openbare Onderstand van Doornik. In 1976 samen met 102 hectare land verkocht.

Het betreft drie grote aaneengesloten boerderijen uit de 18de en de 19de eeuw, die samen een langgerekt volume van witgekalkte en roze geschilderde gebouwen vormen, mooi ingeplant in een groene omgeving met weilanden en velden. Populierendreef ten oosten.

Gesloten hoeve opklimmend tot de 18de eeuw; witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint afgelijnd met baksteenfries onder zadeldaken (pannen) en gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met centraal grasveld en bomen. Inrijpoort opgenomen in de noordoostelijke stalvleugel.

Ten noordwesten, woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag. Erfgevel op gecementeerde plint. Gevelindeling: vijf segmentboogarcaden met spaarvelden doorbroken door rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en houten latei. Rechthoekige deur in een arduinen omlijsting met geprofileerd beloop en druiplijst in de vijfde travee. Gelijkaardige deur in de achtergevel. Links, in het verlengde van het woonhuis: wagenhuis van twee traveeën eveneens geritmeerd door segmentboogarcaden.

Ten noordoosten, stallen met gekoppelde tongewelven, uit de 18de eeuw. Rechthoekige staldeuren in een vlakke omlijsting van arduin.

Ten zuidwesten, imposante dwarsschuur geritmeerd door korfboogarcaden met twee schuurpoorten onder houten latei; voorts spaarvelden, sporadisch doorbroken door rechthoekige muuropeningen. Lage aanbouw onder lessenaarsdak tegen erfgevel. Achtergevel gestut door steunberen.

De twee dienstgebouwen op de zuidoostzijde zijn gemeenschappelijk met de aansluitende tweede hoeve (nummer 10).

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerlegem,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velzeke-Ruddershove

Velzeke-Ruddershove (Zottegem)

is gerelateerd aan Gesloten hoeve

Munkbosstraat 10, Zottegem (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Hoeve Ferme de la sucrerie

Munkbosstraat 12, Zottegem (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.