erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
9849
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9849

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Munkboshoeven en omgeving: fase 1
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof te Munkbos
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten van het bezit van de abdij van Ninove. Circa 1840 schonk grootgrondbezitter Vifquin, bij testament, deze hoeven aan de Commissie van Openbare Onderstand van Doornik. In 1976 samen met 102 hectare land verkocht.

Het betreft drie grote aaneengesloten boerderijen uit de 18de en de 19de eeuw, die samen een langgerekt volume van witgekalkte en roze geschilderde gebouwen vormen, mooi ingeplant in een groene omgeving met weilanden en velden. Populierendreef ten oosten.

Gesloten hoeve opklimmend tot de 18de eeuw; witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint afgelijnd met baksteenfries onder zadeldaken (pannen) en gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met centraal grasveld en bomen. Inrijpoort opgenomen in de noordoostelijke stalvleugel.

Ten noordwesten, woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag. Erfgevel op gecementeerde plint. Gevelindeling: vijf segmentboogarcaden met spaarvelden doorbroken door rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en houten latei. Rechthoekige deur in een arduinen omlijsting met geprofileerd beloop en druiplijst in de vijfde travee. Gelijkaardige deur in de achtergevel. Links, in het verlengde van het woonhuis: wagenhuis van twee traveeën eveneens geritmeerd door segmentboogarcaden.

Ten noordoosten, stallen met gekoppelde tongewelven, uit de 18de eeuw. Rechthoekige staldeuren in een vlakke omlijsting van arduin.

Ten zuidwesten, imposante dwarsschuur geritmeerd door korfboogarcaden met twee schuurpoorten onder houten latei; voorts spaarvelden, sporadisch doorbroken door rechthoekige muuropeningen. Lage aanbouw onder lessenaarsdak tegen erfgevel. Achtergevel gestut door steunberen.

De twee dienstgebouwen op de zuidoostzijde zijn gemeenschappelijk met de aansluitende tweede hoeve (nummer 10).


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

 • Is deel van
  Velzeke-Ruddershove

 • Is gerelateerd aan
  Gesloten hoeve

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve Ferme de la sucrerie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9849 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.