erfgoedobject

Schaliënhof

bouwkundig element
ID
9852
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9852

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Schaliënhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Schaliënhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Velzeke-Ruddershove
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Schaliënhof", vermoedelijk voormalige gesloten hoeve, heden langs de zuidwestzijde afgesloten door de muur en de zijgevel van het 19de-eeuwse herenhuis nummer 28. Inplanting op hellend terrein, naar achteren toe afdalend naar de Molenbeek. Bakstenen gebouwen, deels witgekalkt op grijze plint en soms belijnd met speklagen van zandsteen onder meer ten noordwesten; afdekking door middel van zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen en groepering rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt.

In noordwestelijke vleugel: inrijpoort en voetgangersdeur met doorgang en houten duiventil onder gebogen zadeldak. Datering 1661 op een cartouche boven de korfboogpoort met zandstenen negblokken, geprofileerd beloop, baardmanreliëf in de sluitsteen en druiplijst met gestrekte uiteinden. Ernaast traditioneel rondboogdeurtje van zandsteen verfraaid met imposten en een in de druiplijst opgenomen sluitsteen; bekronend nisje.

Ten noordoosten, éénlaags boerenhuis, dubbelhuistype van vijf traveeën (nok loodrecht op de straat), uit het derde kwart van de 17de eeuw; deels bewaarde natuurstenen sokkel, muurankers met krul.

Erfgevel rechts, afgelijnd door zandstenen hoekblokken. Tijdens de 19de eeuw aangepaste, voormalige kruiskozijnen met zandstenen negblokken, sponning en later aangebrachte houten lateien en stenen lekdrempels. Steekboogdeurtje in een roodgeschilderde omlijsting van gesinterde baksteen met gestrekte druiplijst, uit het vierde kwart van de 18de eeuw; bekronend rechthoekig venstertje. Achtergevel: twee kruis- en twee kloosterkozijnen van zandsteen; sporen van muurbanden. Keldergaten en houten daklijstbalkjes. Rechthoekig venstertje van zandsteen in de rechter zijpuntgevel. Binnenin, bewaarde moerbalken met geprofileerde slof en twee zandstenen schouwen waarvan één gemarkeerd is door fraai geprofileerde rechtstanden op sokkeltjes (laatgotische traditie).

Lager dienstgebouw onder afgesnuit zadeldak, rechts in het verlengde van de boerenwoning.

Ten noordwesten, stal in traditionele bak- en zandsteenstijl op zandstenen sokkel, uit het derde kwart van de 17de eeuw. Twee rondboogdeuren van zandsteen met geprofileerd beloop, imposten en sluitsteen. Twee kruiskozijnen, rechts beluikt, links omgevormd tot staldeur. Recenter linkerdeel met licht getoogde staldeur en oculus onder doorlopend zadeldak. Zandstenen muurbanden aan de straatgevel doorlopend over het poortgebouw en de linker zijgevel van het woonhuis.

Dwarsschuur uit de 19de eeuw op de zuidoostzijde; steekboogpoort met strek. Lagere links gelegen bijbouw onder afgesnuit dak. Rechts, haaks ertegen (ten zuidwesten); lagere stal afgelijnd met baksteenfries en voorzien van getoogde muuropeningen, uit de 19de eeuw.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Velzeke-Ruddershove

 • Is deel van
  Paddestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schaliënhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9852 (Geraadpleegd op )