erfgoedobject

Kromme Balg

varend element
ID
99092
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/99092

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geschiedenis van het vaartuig: De Kromme Balg is een patrouillevaartuig van de Nederlandse Rijkspolitie dat sinds 1976 als pleziervaartuig wordt gebruikt.

In 1940 gaf de Nederlandse Rijkspolitie opdracht aan de scheepswerf De Vries-Lentsch in Noord-Amsterdam om drie patrouillevaartuigen te bouwen. De werf leverde de Kromme Balg in 1942 aan de Rijkspolitie. Er bestaat enige onduidelijkheid over de nummering van de drie schepen. Volgens een publicatie over de Nederlandse politieboten, gekoppeld aan informatie van de huidige eigenaar, zou de Kromme Balg gebouwd zijn als de RP XXI.

Het schip doet aanvankelijk dienst als rivierpatrouilleschip in Zwijndrecht en verhuist in 1949 naar Zutphen (Gelderse IJsel). In 1954 volgt de overplaatsing naar Tiel. In 1955 wordt het naamsein gewijzigd in RP 66 en in 1957 in RP 59. Het schip krijgt nog meerdere keren andere posten: Groningen in 1960, Delftzijl in 1971 en uiteindelijk Harderhaven. In 1976 wordt de RP 59 verkocht aan een particuliere eigenaar. In 2012 krijgt het schip een Belgische eigenaar.

Eigenaars:

 • 1942-1976: De Nederlandse Rijkspolitie.
 • 1976-1982: Dijkstra uit Leeuwarden.
 • 1982-1998: R. Hoekstra uit Holwerd.
 • 1998-2012: G.K. Wiersma uit Holwerd.
 • Sinds 2012 de huidige particuliere Belgische eigenaar.

Bouwjaar: 1942.

Werf: De Vries-Lentsch, Amsterdam (Nederland).

Functie: Patrouillevaartuig tot 1976, nadien in gebruik als pleziervaartuig.

Vaargebied: Nederlandse en Vlaamse binnenwateren.

Beschrijving romp, constructie en opbouw: De Kromme Balg is een kofferdekkruiser met bakdek.

Tonnage: circa 7 brutoton.

Motor: Kromhout 4LSDK diesel (motornummer 11050) van 40 pk (29,4 kw). De motor werd in 1950 ingebouwd in een ander type patrouilleschip, de RP 45, en werd later in de Kromme Balg ingezet.

Interieur: Geen gegevens.

 • Informatie verstrekt door Dirk Verstraelen en Greta Goes in e-mails van 12 en 13 februari 2014.
 • ALTENA L. 2000: De bewakers van het water: politievaartuigen 1945-2000, s.l.
 • ALTENA B. 1984: Rijkspolitie te water, vaartuigen 1945-1984, s.l.
 • S.N. 2012: VVBHV Nieuwsbrief 55.
 • S.N. 2013: VVBHV Nieuwsbrief 60.
 • http://www.oostendevooranker.be/nl/visit/boat/kromme-balg (geraadpleegd op 4 februari 2014).

Bron     : -
Auteurs :  Van Dijck, Maarten
Datum  : 2014


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kromme Balg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/99092 (Geraadpleegd op 15-06-2021)