Timoré

inventaris varend erfgoed

Locatie

Alternatieve naam Magda
Provincie Antwerpen
Gemeente Duffel
Deelgemeente Onbepaald
Straat
Locatie Duffel (Antwerpen)
Status Varend erfgoed in het water

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie varend erfgoed fase I (geografische inventarisatie: 01-10-2010 - 30-09-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als varend erfgoed 55-meterschip Timoré

Deze vaststelling is geldig sinds 16-06-2017.

Beknopte karakterisering

Tags 55-meter schip

Afmetingen

Inventarisatie varend erfgoed fase I (19-08-2011)

Lengte 55 m
Breedte 7,2 m
Diepgang 2,61 m

Beschrijving

Geschiedenis van het vaartuig: De Timoré werd als de Magda gebouwd in 1959 bij Fulton Marine in Klein-Willebroek. Het kan als een 55-meter schip worden omschreven, met een spitse kop om op rivieren te varen.

Eigenaars: De eerste eigenaars waren F. Van Bogaert en P. De Souter. Nadien zijn de opeenvolgende eigenaars onbekend. De huidige eigenaars zijn particulieren.

Bouwjaar: 1959.

Werf: Fulton in Klein-Willebroek.

Functie: Vrachtschip.

Vaargebied: Kanalen en rivieren van België en Nederland.

Vracht: Het schip heeft op het einde van zijn carrière wit zand vervoerd.

Beschrijving romp, constructie en opbouw: De Timoré heeft een stalen geklonken romp met een spitse voor- en achtersteven. Het schip heeft een houten Friese kap om de lading van het schip af te dekken. In totaal liggen er 92 houten luiken die elk uit drie planken bestaan over het ruim.

Tonnage: 697 ton laadvermogen (nettotonnage).

Motor: GM diesel met zes cilinders van 300/360 pk.

Interieur: Het schip is in zes waterdichte afdelingen verdeeld: de voorpiek, het vooronder met voorroef, het eerste laadruim, het tweede laadruim, de motorkamer met daarboven de roef en keuken en uiteindelijk de achterpiek. Het vooronder met voorroef diende als woning voor de matroos. De achterroef was bestemd als woonvertrek voor de schipper. Het gaat om een comfortabele woning aan dek, met aparte kamers, badkamer en keuken.

  • Beschrijving van de douaneversluitinrichting door het Belgisch classificatiekantoor voor de binnenscheepvaart Unitas, 29 juni 1959.
  • Informatie verstrekt door de eigenaar (s.d. maar voor het varenderfgoeddecreet van 2002).

Bron: -

Auteurs: Van Dijck, Maarten

Datum tekst: 2014

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.