Angèle

inventaris varend erfgoed

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat
Locatie Antwerpen (Antwerpen)
Status Varend erfgoed in het water

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie varend erfgoed fase I (geografische inventarisatie: 01-10-2010 - 30-09-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als varend erfgoed Motorkastje Angèle

Deze vaststelling is geldig sinds 16-06-2017.

Beknopte karakterisering

Tags Motorkastje

Afmetingen

Inventarisatie varend erfgoed fase I (14-03-2012)

Lengte 28,92 m
Breedte 4,82 m
Diepgang 0,4 m

Beschrijving

Geschiedenis van het vaartuig: De Angèle werd in Langerbrugge gebouwd in 1923. De eerste eigenaar was A. Van Den Abbeele. Het schip van beperkte afmetingen werd gebruikt voor de vaart op kleine kanalen en havens in de Westhoek.

Het schip maakt sinds een onbekend ogenblik deel uit van de collectie van het Rijn- en Binnenvaartmuseum. Het ruim wordt als cafetaria van het museum gebruikt.

Eigenaars: Over de opeenvolgende eigenaars zijn weinig gegevens beschikbaar. De eerste eigenaar van de Angèle was A. Van Den Abbeele. Sinds een onbekend ogenblik is de Angèle eigendom van het Rijn- en Binnenvaartmuseum.

Bouwjaar: 1923.

Werf: Langerbrugge.

Functie: Het schip diende eerst als vrachtschip en later als clublokaal van het Rijn- en Binnenvaartmuseum.

Vaargebied: Het schip was gebouwd om op de kanalen in de Westhoek te varen.

Vracht: Onbekend.

Beschrijving romp, constructie en opbouw: De Angèle werd gebouwd in geklonken staal. Het type wordt als een motorkastje omschreven, wat wil zeggen dat het gaat om een binnenvrachtschip met een lange balkvormige romp, maar met afmetingen die kleiner zijn dan van de gebruikelijke 38-meterspits die voer op de Noord-Franse kanalen. Het ruim werd aangepast aan het nieuwe gebruik als cafetaria van het museum. De mastkoker om de mast te strijken werd bewaard. Er werd in het achterste schot een doorgang gemaakt naar het voormalige schippersverblijf. De Angèle beschikt over een lunetteroer. Het vlak van het schip werd vervangen.

Tonnage: 175,5 ton laadvermogen (nettotonnage).

Tuigage: Het schip kon aanvankelijk een zeil aan de mast voeren op de voordewindse koersen.

Motor: Het schip werd zonder motor gebouwd, maar in een latere fase werd een buitenslaper toegevoegd. Dit was een gevorderde uitvoering van de zogenaamde lamme arm. Bij een lamme arm werd op het voordek een motor geïnstalleerd die, meestal aan de stuurboordzijde, via een lange as met de schroef aan de zijkant van het schip was verbonden. Dit systeem had als nadeel dat de schroef bij lege vaart af en toe uit het water liep. Bovendien was een dergelijk systeem kwetsbaar bij manoeuvres in de sluizen of in de nabijheid van andere schepen. De lamme arm werd tot in de jaren 1960 nog gezien op de binnenwateren. Bij de Angèle werd een vernuftige variant van de lamme arm uitgewerkt. De motor stond op het achterdek en dreef via assen de schroef aan die parallel met het roer was geïnstalleerd. Het is uitzonderlijk dat een buitenslaper zoals die van de Angèle bewaard is gebleven.

Uitrusting: De dekuitrustig met lieren en bolders is bewaard.

Interieur: Het oorspronkelijke schippersverblijf in het achteronder is volledig bewaard en kan worden bezichtigd. De ruimte was vanop het achterschip via een wenteltrap te bereiken. Via een koekoek geraakte er daglicht in het verblijf. Het houten interieur werd verwarmd met een kachel waarop kon gekookt worden.

  • Informatie verstrekt door de eigenaar op 14 november 2006.
  • DE GROOT H. 1989: Volaan vooruit. Binnenvaart van opdrukker tot duwboot, Alkmaar, 30-31.

Bron: -

Auteurs: Van Dijck, Maarten

Datum tekst: 2014

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.