erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 9924   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9924

Beschrijving

Verwaarloosde 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen: woonstalhuis ten noordoosten, schuur (circa 1882) ten westen, voormalig wagenhuis ten zuidwesten en bakhuis ten zuidoosten. Vroegere boomgaard ten zuidwesten achter wagenhuis.

Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse of mechanische pannen). Overwegend rechthoekige muuropeningen onder houten latei.

Woonstalhuis met breder uitgebouwd, doch aangepast stalgedeelte en aangebouwd varkenshok onder lessenaarsdak (mechanische pannen). Woning van 1765 (zie jaarankers schouw linkse zijtuitgevel): lijstgevel van vier traveeën op gecementeerde plint, geritmeerd door eertijds gekalkte banden. Betraliede kruiskozijnen in witgekalkte zandstenen omlijsting met kwarthol geprofileerde dagkanten en hoekblokken. Dubbele ontlastingsboogjes van gesinterde baksteen. Rechthoekige deur met consooltjes voor arduinen latei; betralied segmentbogig bovenlicht. Houten kroonlijst op modillons. Links zijtuitgevel op gepikte plint gemarkeerd door muurvlechtingen; drie segmentboogluiken in top, waarvan middelste gedicht met oculus erboven; ontlastingsbogen van gesinterde baksteen. Rechthoekig betralied keldervenster onder houten latei. Oostgevel met veelal aangepaste rechthoekige, soms gedichte muuropeningen onder houten latei. Gedicht rondboogdeurtje bekroond door oculus in witgekalkte omlijsting.

Deels ingestorte langsschuur van vijf traveeën, van circa 1882. Wagenhuis(?) onder zadeldak (golfplaten), gemarkeerd door houten stijlen en bakstenen vulling. Oostgevel met houten beplanking.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Berlaar, schetsen 1882 (nummer 46).

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9924 (Geraadpleegd op 13-07-2020)