Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Berlaar
Deelgemeente Berlaar
Straat Itegembaan
Locatie Itegembaan 176, Berlaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlaar (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Berlaar (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

18de-eeuwse hoeve bestaande uit centraal, heden met gras begroeid erf met woonstalhuis ten noorden en schuur (evenwijdig aan woonstalhuis) ten zuiden; oorspronkelijke boomgaard ten zuiden van de schuur(?). Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadel- en schilddak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen en kunstleien).

Woonstalhuis van acht traveeën op gecementeerde plint, van 1777 (zie jaarankers op de schouw van de westelijke zijgevel). Aan noordwestzijde onderkelderd woongedeelte. Zuidgevel gemarkeerd door betraliede zandstenen kruiskozijnen met kwarthol geprofileerde dagkanten en dubbele ontlastingsboogjes van gesinterde baksteen. Centrale rechthoekige boogdeur met betralied steekbogig bovenlicht. In de noordgevel gelijkaardige deur met bakstenen lateiconsoles; rechts ervan vernieuwd natuurstenen kruiskozijn en opkamer met beluikt zandstenen kloosterkozijn, boven betralied keldervenster met zandstenen dorpels. Westgevel met dito opkamer- en keldervenster; rechthoekig venster in top. Breder uitgebouwde stal met aangepaste, rechthoekige muuropeningen. Oostgevel met korfboogpoort onder houten latei; dito luik erboven en oculus in top.

Tweebeukige langsschuur van vijf traveeën met uitgespaarde hoek ten noordoosten waarin twee rechthoekige poorten met houten latei en erboven beplanking. Bewaarde graffiti, minstens teruggaand tot 1797, en radmotieven op poort en binnenstijlen. Aan erfzijde eenvoudige korfboogdeur en rechthoekig betralied venster met arduinen dorpels. Aan zuidzijde lange muurankers en rechthoekige muuropeningen onder houten latei.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Itegembaan

Itegembaan (Berlaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.