201 resultaten


ID: 43953 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige rechthoekige dorpsplein, aan noordzijde met parkje. Oudste sporen in huidig gebouw, namelijk westgevel van middenbeuk en basis van de vierkante toren in Doornikse steen, laten een romaans kruiskerkje vermoeden opklimmend tot de 11de of 12de eeuw.


ID: 74294 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Ursmarus

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.


ID: 74444 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Ouwegemsesteenweg zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof, aan de steenweg afgesloten door fraaie ijzeren hekken op lage bakstenen voet, achteraan door een hoge gewitte bakstenen muur. Resten van een romaans kruiskerkje uit de 12de eeuw tot op heden behouden in de vierkante onderbouw van de kruisingstoren en enkele muurresten in Doornikse steen.


ID: 302711 | Archeologisch geheel

Norbertinessenklooster: archeologische overblijfselen

Populierenlaan (Lanaken)
De restanten van het in 1140 gestichte norbertinessenklooster bevinden zich langs de Populierenlaan. Het kloostercomplex werd vernield in 1579 door de Spaanse troepen en nadien hersteld. In 1797 werd het door het Franse bestuur opgeheven en verkocht voor afbraak in 1828.


ID: 135106 | Landschappelijk element

Sint-Gitterdal

Landen (Landen)
Deze archeologisch zeer belangrijke site is gelegen ten zuidwesten van Landen, tussen Overwinden en Walsbets. Ondanks zijn rijke bewoningsgeschiedenis bestaat de site heden vooral uit graslanden, akkerland en bos. Ooit lag hier Ouderstad, de voorloper van het huidige Landen. De belangrijkste relicten zijn twee mottes en een Merovingisch grafveld. Sint-Gitterdal beslaat ongeveer 6,5 ha en ligt ingesloten tussen een industriezone en een woongebied.


ID: 302530 | Landschappelijk element

Vijvers en omgeving van de Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1, 4-7, 9 (Leuven)
De abdij van 't Park is gelegen in de vallei van de Molenbeek ten zuiden van Leuven, in de vork van de spoorlijnen Leuven-Tienen en Leuven-Ottignies; merkwaardig architecturaal ensemble met delen vooral uit de 16de, 17de en 18de eeuw en met romaanse, gotische, renaissance, barokke en classicistische elementen; abdijgebouw, abdijkerk, abdijhoeve met koetshuis, stallingen, tiendenschuur, watermolen, smidse en gastenkwartier.


ID: 42590 | Bouwkundig element

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.


ID: 42306 | Bouwkundig element

Augustijnenklooster en watertoren Sint-Geertruisluis

Karel van Lotharingenstraat 25 (Leuven)
Gecombineerd breed- en diephuis met dubbelhuisopstand en halfronde hoekbeëindiging ten noorden. Twee bouwlagen hoog onder kruisende en afgeschuinde zadelbedaking.


ID: 42564 | Bouwkundig element

Sint-Lambertuskapel

Kasteelpark Arenberg 29 (Leuven)
Overblijfselen van romaanse parochiekerk uit de 11de tot 13de eeuw, deels afgebroken tijdens de 19de eeuw bij de verbouwing van kerk tot woonhuis met bewaarde romaanse toren, restauratie en moderne aanpassingen door R.M. Lemaire in 1965.


ID: 41567 | Bouwkundig element

Heilige Geesthof

Oaselaan 44 (Leuven)
Gesloten hoeve ten dele uit het tweede kwart van de 18de eeuw.