201 resultaten


ID: 86352 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Columba

Kerkplein 25 (Deerlijk)
Parochiekerk, toegewijd aan Sint-Columba, maagd-martelares en patrones van de parochie Deerlijk. Kerk beschermd als monument bij K.B. van 6 mei 1985. Georiëneerd classicistisch bedehuis van 1774 ter vervanging van een romaans-gotische kerk.


ID: 38089 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Bachtekerkstraat zonder nummer (Deinze)
Vermeld als parochiekerk in de oudst bekende lijst van parochies van het bisdom Doornik, in 1330. Gelegen aan de vroegere "Ieperse heerweg", de bedevaartweg naar Ieper, Nieuwpoort en de Noordfranse bedevaartplaatsen.


ID: 35489 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Radegonde

Merendreedorp 22B (Deinze)
Enige Belgische kerk toegewijd aan de Heilige Radegonde. Zou gesticht zijn ten tijde van de Heilige Amandus in de 7de eeuw. De oudste delen van de huidige kerk klimmen echter op tot de eerste helft van de 12de eeuw en werden gedeeltelijk op oude funderingen gebouwd.


ID: 35124 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen

Nevelemarkt 1 (Deinze)
Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger vermeld. Vernield in gevechten tussen de Gentenaars en Lodewijk van Male (1381). Heropbouw in baksteen en vergroting van schip.


ID: 48603 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)
Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.


ID: 48510 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Vlassenbroek zonder nummer (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof. Het kerkhof is omhaagd en is afgesloten door een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De kerkhofbeplanting omvat onder meer vier taxussen op stam ten oosten van de kerk en een geschoren afsluitingshaag met topiary van taxus.


ID: 78476 | Bouwkundig element

Archeologische site Blauwhuis

Berkelhofstraat zonder nummer (Diksmuide)
* Berkelhofstraat z.nr. Archeologische site "Blauwhuis" gelegen ten westen van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Deze archeologische site werd na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog verlaten en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument. Het domein van de hoeve werd na de oorlog in twee gesplitst en er werden twee hoeves heropgebouwd, één ten


ID: 78190 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieter

Esenplein 1 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met omringend geelbakstenen muurtje onder ezelsrug en tussen pijlers. Op het kerkhof, negen bakstenen kapellen - vermoedelijk daterend uit de jaren 1920.


ID: 86212 | Bouwkundig element

Reconstructie van de fundamenten van de Sint-Janskapel van Mulheim

Mulheim zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
De kapel werd gebouwd op de Romeinse grondvesten, mogelijk van een tempel. Zij was één van de oudste bedehuizen van het Maasland, behorend tot het domein van Sint-Willibrordus, vermeld in het zogenaamd Testament van Willibrordus, van 726.


ID: 33777 | Bouwkundig element

Goed Te Geetschuur

Doornzeelsestraat 24 (Evergem)
Recent vernieuwd boerenhuis naar oud model, zogenaamd naar het oude "Goed te Geetschuur", behorend tot de oudste in cultuur gebrachte gronden te Evergem van de Sint-Baafsabdij.