200 resultaten


ID: 38089 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Bachtekerkstraat zonder nummer (Deinze)
Eenbeukig zaalkerkje van vijf traveeën met iets smaller koor van twee traveeën en driezijdige sluiting; ten zuiden, aangebouwde sacristie. Deels opgetrokken uit Doornikse kalksteen en baksteen met verwerking van zandsteen voor plint en hoekblokken. Behouden bouwresten van Doornikse steen van het romaanse zaalkerkje uit de 11de tot de 12de eeuw. In de 15de eeuw, koor vervangen door nog bestaande bakstenen gotisch koor.


ID: 35489 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Radegonde

Merendreedorp 22B (Deinze)
Enige Belgische kerk toegewijd aan de Heilige Radegonde. De oudste delen van de huidige kerk klimmen op tot de eerste helft van de 12de eeuw en werden gedeeltelijk op oude funderingen gebouwd. De plattegrond ontvouwt een driebeukig pseudobasilicaal schip van zes traveeën met pseudotransept en vlak afgesloten koor, geflankeerd door sacristieën. Huidig uitzicht voornamelijk aansluitend bij de romaanse stijl met typische achtkantige kruisingstoren. Huidige voorgevel, opgetrokken uit baksteen in 1881-82.


ID: 35124 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen met kerkhof

Nevelemarkt 1 (Deinze)
Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger vermeld. Hallenkerk met driebeukig schip van drie traveeën, een transept van één travee met vierkante kruisingstoren, een vlak afgesloten koor van één travee met aangebouwde sacristieën, traptorentje in oksel van koor en noordelijke sacristie. Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


ID: 48603 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)
Parochiekerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen, beuk en koortje, zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw. Als aanvankelijke parochiale begraafplaats, naar middeleeuwse traditie op een areaal rondom de kerk aangelegd, behield het kerkhof de ovale vorm die bij dorpskerken gebruikelijk was. Het kerkhof is begrensd door een lage bak- en natuurstenen muur.


ID: 48510 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Vlassenbroek zonder nummer (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof. Het kerkhof is omhaagd en is afgesloten door een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De kerkhofbeplanting omvat onder meer vier taxussen op stam en een geschoren afsluitingshaag met topiary van taxus. Het kerkje klimt in kern vermoedelijk op tot de 11de of 12de eeuw. Uit die periode dateert het deel van het romaanse koor opgetrokken in breuksteen. De in Lediaanse zandsteen uitgevoerde kruisbeuken dateren vermoedelijk uit de 14de of 15de eeuw.


ID: 78476 | Bouwkundig element

Archeologische site Blauwhuis

Blauwhuisweg zonder nummer (Diksmuide)
Archeologische site "Blauwhuis" gelegen ten westen van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Deze archeologische site werd na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog verlaten. Het domein van de hoeve werd na de oorlog in twee gesplitst en er werden twee hoeves heropgebouwd, één ten westen van de oorspronkelijke site, één aan de Nieuwpoortstraat, en één net ten oosten ervan. De Blauwhuishoeve, vlak gelegen achter de frontlinie, speelde een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Inwoners van Pervijze en soldaten schuilden er in de kelders, maar de hoeve raakte al vlug totaal vernield. Het Belgisch leger trok verdedigingsstellingen op in de puinen.


ID: 78190 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieter

Esenplein 1 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met omringend geelbakstenen muurtje onder ezelsrug en tussen pijlers. Op het kerkhof, negen bakstenen kapellen - vermoedelijk daterend uit de jaren 1920.


ID: 86212 | Bouwkundig element

Reconstructie van de fundamenten van de Sint-Janskapel van Mulheim

Mulheim zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
De kapel werd gebouwd op de Romeinse grondvesten, mogelijk van een tempel. Zij was één van de oudste bedehuizen van het Maasland, behorend tot het domein van Sint-Willibrordus, vermeld in het zogenaamd Testament van Willibrordus, van 726.


ID: 33777 | Bouwkundig element

Goed Te Geetschuur

Doornzeelsestraat 24 (Evergem)
Recent vernieuwde boerenwoning naar oud model, zogenaamd naar het oude Goed te Geetschuur, behorend tot de oudste in cultuur gebrachte gronden te Evergem van de Sint-Baafsabdij. Zou opklimmen tot de tweede helft van de 12de eeuw.


ID: 33956 | Bouwkundig element

Hof ter Cluysen

Hof van Cluysen 2 (Evergem)
Zogenaamd "Hof ter Cluysen" en voormalig "Schepenhuys". Op oude kaarten gelegen in een rechthoekige meervoudige omwalling, door de aanleg van de nieuwe expresweg erachter grotendeels verdwenen.