201 resultaten


ID: 33956 | Bouwkundig element

Hof ter Cluysen

Hof van Cluysen 2 (Evergem)
Zogenaamd "Hof ter Cluysen" en voormalig "Schepenhuys". Op oude kaarten gelegen in een rechthoekige meervoudige omwalling, door de aanleg van de nieuwe expresweg erachter grotendeels verdwenen.


ID: 301459 | Archeologisch geheel

Motte De Hoge Wal

Jacob Van Arteveldelaan zonder nummer (Evergem)
De Hoge Wal is het prototype van een castrale motte: één van de best bewaarde in Vlaanderen, naast een immens opperhof is ook het opgehoogd neerhof bewaard en de grachttracés van de grachten zijn nog duidelijk bewaard.


ID: 36141 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Dorpstraat zonder nummer (Gavere)
Ingeplant ten noorden van de straat, op de hoek met de huidige Sint-Pietersstraat afdalend naar de Schelde, met nog gedeeltelijk ommuurd kerkhof met ijzeren toegangshekken.


ID: 36054 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Steenweg zonder nummer (Gavere)
Kerk met ovale kerkhofsite mogelijk opklimmend tot de vroege middeleeuwen. Romaanse toren en koor in Doornikse steen, opklimmend tot de 12de - 13de eeuw, gotisch transept in zandsteen uit de 15de eeuw.


ID: 80755 | Bouwkundig element

Romaanse Sint-Hubertuskapel

Bokrijklaan zonder nummer (Genk)
De voormalige romaanse Sint-Hubertuskapel van de 11de - 12de eeuw, stond oorspronkelijk aan de Ellikommerdijk in Grote-Brogel. In 1960 werd het kerkje verkocht aan het Openluchtmuseum van Bokrijk, waar het opnieuw werd opgetrokken.


ID: 26206 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met kerkhof

Afsneedorp zonder nummer (Gent)
Zeer schilderachtig gelegen plattelandskerkje aan de linker Leie-oever met gedeeltelijk ommuurd kerkhof en omringende beplanting. Eerste vermelding van een kerk in 939 doch vermoedelijk nog vroeger opklimmend. Romaanse kern uit eind 12de eeuw in de vorm van een Latijns kruis met kruisingstoren.


ID: 24493 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Jacobs

Bij Sint-Jacobs zonder nummer (Gent)
Eén der drie romaanse kerken in de stadskuip. Voornamelijk opgetrokken uit Doornikse kalksteen (gerestaureerd met blauwe hardsteen), later verwerkt met Balegemse zandsteen. In kern opklimmend tot de 12de eeuw, doch met talrijke verbouwingen door de eeuwen heen en een grondige restauratie in het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 83649 | Bouwkundig element

Stadswoningen en fabrieksgebouwen

Buitenhof 4-6, zonder nummer (Gent)
Westelijke zijde van Buitenhof: Nummer 4-6. Rijhuisjes van twee bouwlagen met oudere kern. Nummer 10: Industrieel complex, bestaande uit de voormalige brouwerij der Sint-Baafsabdij en een 19de-eeuwse uitbreiding. Een der prachtigste nog bestaande voorbeelden van industriële ‘adaptive re-use’ tijdens de 19de eeuw en eerste helft 20ste eeuw.


ID: 20298 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Einde Were zonder nummer (Gent)
Bekend als één der oudste parochies van Gent. Aanvankelijk gelegen in een zeer landelijke omgeving doch heden met de westgevel uitziend op de drukke verkeersring (Bisschop Triestlaan-Einde Were), in 1864 aangelegd op de gedempte stadswal. Volgens Sanderus gesticht in 941 doch eerste schriftelijke verwijzing in charter van Lotharius van 967.


ID: 19148 | Bouwkundig element

Sint-Baafsabdij

Gandastraat zonder nummer, Spanjaardstraat 10 (Gent)
Sint-Baafsabdij, thans Museum voor Stenen Voorwerpen. Ten westen van de voormalige Gallo-Romeinse vicus "Ganda" of het Romeinse Castellum (zie archeologische opgravingen), aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, zou de Heilige Amandus tussen 630 en 639 een Sint-Petruskerk en een religieuze gemeenschap gesticht hebben.