460 resultaten


ID: 302888 | Archeologisch geheel

Hof van Nedergem

Jagers te-Voetlaan 52-54 (Zemst)
Nagenoeg intact bewaarde funderingsresten van een middeleeuwse omwalde site, vermoedelijk daterend uit de 14de eeuw, gevormd door een middelgrote vierkante donjon met waterput op de binnenkoer en een bijna vierkante ommuring binnen een circa 12 meter brede omgrachting.


ID: 41029 | Bouwkundig element

Sluistoren en watermolen

Watermolenstraat zonder nummer (Zemst)
Overblijfsel van een middeleeuwse sluistoren uit eind 13de of begin 14de eeuw, iets meer stroomafwaarts zijn de ruïnes van de watermolen die erbij hoorde.


ID: 9661 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Markt zonder nummer (Zottegem)
Kruiskerk gelegen ten noorden van het Marktplein. Zottegem was voorheen voor de bediening afhankelijk van Strijpen; in de 14de eeuw, zelfstandige parochie met gotische kruiskerk; in 1564 en 1645, geteisterd door brand en verwoestingen; enkel het koor en de middenbeuk bleven bewaard. Door de eeuwen meermaals aangepast en uitgebreid.


ID: 9711 | Bouwkundig element

Grafkapel familie della Faille

Molenbeekstraat zonder nummer (Zottegem)
Gotische kapel opklimmend tot de 14de eeuw, opgetrokken uit Balegemse zandsteen in onregelmatig verband op rechthoekige plattegrond; omringend beboomd kerkhof.


ID: 9797 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de - begin 15de eeuw werd een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.


ID: 9759 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Paulus Bekering

Sint-Paulusplein 2 (Zottegem)
Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd kerkhof; twee treuressen voor het westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.


ID: 302105 | Archeologisch geheel

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.


ID: 43128 | Bouwkundig element

Lakenhalle

Grote Markt 11 (Zoutleeuw)
In zijn huidige vorm ruim gotisch langsgebouw met twee verdiepingen, steil zadeldak en zijtrapgevel, uit het tweede kwart van de 14de eeuw.


ID: 43127 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


ID: 200273 | Bouwkundig element

Kasteel van Dormaal en watermolen

Grote Steenweg 68-72 (Zoutleeuw)
In 1765-1768 werd een nieuw classicistisch kasteel gebouwd, het huidige U-vormige complex, met kasteel en watermolen grenst aan de Molenbeek.