459 resultaten


ID: 82180 | Bouwkundig element

Burgerhuis Boninswal

Gapaardstraat 2, Schaarstraat 18 (Brugge)
Voormalig huis "BONINSWAL", zie gevelsteen boven poort met afbeelding van drie korenbundels. Oorspronkelijk domein van enkele panden en bijhorende uitgestrekte weilanden, zie kaart van Marcus Gerards (1562) daterend uit de 14de eeuw als bezit van de familie Bonin de Gapere. Heden complex van twee woningen tussen de Willemijnen- en Gapaardstraat, grondig verbouwd in 1955-1956 in neo-Brugse stijl doch deels met behoud van de oudere kern .


ID: 29277 | Bouwkundig element

Winkel

Geldmuntstraat 6 (Brugge)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht, zie eenvoudige, bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel van 1888 met rechthoekige bovenvensters en drieledige houten winkelpui uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 82913 | Bouwkundig element

Middeleeuws burgerhuis

Gouden-Handstraat 21 (Brugge)
Middeleeuws diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), linker ingangstravee van één bouwlaag, rechts aanbouw van één travee en twee bouwlagen 14de-eeuwse kern, doch huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1580 bewoond door Gaspar de Bourgas, Spaans koopman en consul van de Spaanse natie.


ID: 82901 | Bouwkundig element

Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4 (Brugge)
Complex op U-vormige plattegrond met oudste vleugel aan de Gouden-Handrei/ Torenbrug opklimmend tot het eerste kwart van de 14de eeuw, en jaren 1950-vleugel aan Torenbrug/ Gouden-Handstraat; sedert 1986 ingericht als studentenverblijf voor het Europacollege.


ID: 29315 | Bouwkundig element

Handelshuis De Cleene Buerse

Grauwwerkersstraat 2-4 (Brugge)
Voormalig handelshuis deel uitmakend van een complex met verscheidene belangrijke, aan elkaar palende handelshuizen.


ID: 81923 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Groenerei 2 (Brugge)
Dubbelhuis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen bestaande uit twee parallel gelegen diephuizen onder zadeldaken, vooraan verbouwd tot dakschild, met twee dakkapellen. Het pand bestaat uit twee parallel gelegen diephuizen, telkens onder zadeldak, met kern opklimmend uit de tweede helft van de 13de eeuw - eerste helft van de 14de eeuw. Tot stand gekomen in twee fazen: in de loop van de 13de eeuw rechter deel en linker helft in de loop van de 14de eeuw, scheidingsmuur nog bewaard op kelderniveau.


ID: 200799 | Bouwkundig element

Meebrug

Groenerei zonder nummer, Meestraat zonder nummer (Brugge)
De Meebrug onderbreekt de Meestraat en verbindt de Reie met de Groenerei.


ID: 82917 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Hoedenmakersstraat 11 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in cartouches gedateerd "ANNO/ 1648".


ID: 29348 | Bouwkundig element

Stadswoning De Biekorf

Hoogstraat 25 (Brugge)
Breedhuis met bijna gevelbrede trapgevel (6 treden + topstuk); van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Oude kern uit 14de-15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1910 naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge) en E. Thienpont (Brugge).


ID: 29353 | Bouwkundig element

Stadswoning

Hoogstraat 36 (Brugge)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Laatgotische 14de-eeuwse kern. Huidig uitzicht resultaat van historiserende reconstructie in 1979 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) op basis van de in 1974 vrijgekomen sporen.