145 resultaten


ID: 213835 | Bouwkundig element

Beeldhouwwerk

August Plovieplein zonder nummer (Bredene)
Monument, vermoedelijk geplaatst bij de heraanleg van het plein in 2007. Abstract kunstwerk op staak uit Cortenstaal.


ID: 213840 | Bouwkundig element

Monument Vredestafel

Centrumlaan zonder nummer (Bredene)
Kunstwerk uit het jaar 2000 naar ontwerp van Paul Perneel.


ID: 213919 | Bouwkundig element

Kunstwerk Ibisjongen

Prinses Elisabethlaan zonder nummer (Bredene)
Bronzen beeld van de hand van beeldhouwer Bernard Vandenberghe, geplaatst op platform op het uiterste landgedeelte tussen het kanaal Brugge-Oostende en de Noord Ede.


ID: 79858 | Bouwkundig element

Sculptuur ter ere van Baron Auguste de Maere d'Aertrycke

Baron de Maerelaan zonder nummer (Brugge)
Sculptuurter ere van Baron Auguste de Maere d’Aertrycke (1826-1900), hoofdpromotor van een verbinding tussen Brugge en de zee.


ID: 305861 | Landschappelijk element

Opgaande linde en esdoorns als vredesbomen

Gaston Roelandtsplein zonder nummer (Brugge)
Op de hoek van de Generaal Lemanlaan en het Gaston Roelandtsplein staat een jonge, opgaande linde. Deze boom is in 2016 geplant, ter vervanging van de oorspronkelijke vredesboom. De oorspronkelijke vredesboom dateert van 1920, aangeplant ter herdenking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. In 2015 werd deze linde gerooid omwille van ziekte en instabiliteit. Er werd in 2016 een nieuwe linde geplant die voorzien is van een ondergrondse boombunker.


ID: 200891 | Bouwkundig element

Paviljoen van Toyo Ito

Margareta van Oostenrijkstraat zonder nummer (Brugge)
Het paviljoen werd opgericht op de Burg ter gelegenheid van "Brugge Culturele Hoofdstad van Europa" in 2002 als een tijdelijk architecturaal statement in confrontatie met de historische stad. Het werd in 2018 verplaatst naar een nieuwe locatie in Zeebrugge.


ID: 82751 | Bouwkundig element

Achterhuis

Pottenmakersstraat 27 (Brugge)
Recente nieuwbouw van 2000-2001 naar ontwerp van ir.-architect Vandecatsyde-Coene (Brugge). Bewaard 17de-eeuws achterhuis (nok parallel aan rei) met beschilderde, bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met typerende schoorsteenschacht tegen de rechter zijgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling"van 1988-1992 naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge).


ID: 79941 | Bouwkundig element

Havenmeestergebouw

Rederskaai 1 (Brugge)
Havenmeestergebouw van de jachtclub "R.B.S.C." of "Royal Belgian Sailing Club". In de jaren 1950 wordt in de noordwesthoek van de vissershaven door het Beheer Bruggen en Wegen, dienst der Kust, op initiatief van de Knokse graaf Maurice Lippens een vlottende brug van 150 meter aangelegd voor plezierjachten.


ID: 77828 | Bouwkundig element

Hoeve Klokhofstede

Rijselstraat 247 (Brugge)
Rijselstraat nr. 247. Voormalige hoeve "Klokhofstede". In oorsprong historische hoeve, reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778); circa 2000 is het bewaarde boerenhuisvolume geïntegreerd bij een nieuwbouw - ter vervanging van een klein stalvolume - en in gebruik genomen als bedrijfsruimte, het geheel naar een ontwerp van architecten Govaert-Vanhoutte (Sint-Michiels-Brugge). Voor


ID: 83448 | Bouwkundig element

Burgerhuizen

Sint-Annarei 12-13 (Brugge)
Huizenrij met drie trapgevels (8 treden + topstuk en met ijzeren windvaan en bij l.gevel met vaasmotief) en één lijstgevel. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1897 naar ontwerp van architect J. de Bisscop (Brugge) waarbij de gevels grondig werden gewijzigd terwijl de oude kern van nummer 12 bleef bestaan. Reinigen van gevels en herstellen van dakconstructie in 1978. In 2002 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect T. Van Biervliet (Brugge).