9677 resultaten


ID: 81306 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen georiënteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.


ID: 81311 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Koffiestraat 3 (Zwevegem)
Koffiestraat nr. 3. Dwars op de straat ingeplante vroeg 19de-eeuwse dorpswoning. Volume weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Dubbelhuis van één bouwlaag onder geknikt pannen zadeldak doorbroken door recente dakkapellen. Lijstgevel bekleed met vingerberaping van ca. 1900; aflijnende spiegelboogfries. Rechthoekige vensters met witgeschilderde hoekblokken en sluitstenen; vernieu


ID: 80916 | Bouwkundig element

Beeldbepalend hoekpand

Kortrijkstraat 1 (Zwevegem)
Kortrijkstraat nr. 1/ Avelgemstraat. Beeldbepalend vroeg 19de-eeuws onderkelderd hoekpand met typerende afgeschuinde, licht vooruitspringende hoektravee. Eenvoudige verankerde bakstenen lijstgevel horizontaal benadrukt door de druiplijstjes en de doorgetrokken bakstenen onderdorpels van de bovenvensters. Licht getoogde vensters met bewaard houtwerk. Deels aangepaste begane grond cf. winkel


ID: 80941 | Bouwkundig element

19de-eeuwse hoeve

Kreupelstraat 1 (Zwevegem)
Kreupelstraat nr. 1. Klein vroeg 19de-eeuws hoevetje met L-vormige opstelling. Met gelijke opstelling weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846). Witgekaleide verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen); onverhard erf. Dwars op de straat ingeplant boerenhuis. Lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen. Schuiframen met roedeverdeling; onderdor


ID: 80947 | Bouwkundig element

Boerenarbeidershuis

Kwadepoelstraat 60 (Zwevegem)
Kwadepoelstraat nr. 60. Laat 18de - begin 19de-eeuws boerenarbeidershuis. Volume reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). De achterzijde wordt volgens de kadastrale gegevens uitgebreid in 1983. Gewitte verankerde baksteenbouw op gepikte plint; pannen zadeldak. Beluikte bolkozijnen met onderdorpels van gebakken tegels. Rechthoekige deur met gedeeld bovenlicht. Zijpuntgevels


ID: 80950 | Bouwkundig element

Sagendal

Laatste Oortje 9 (Zwevegem)
Voormalige hoeve met woonhuis van 1972 naar ontwerp van J. EN C. VIERIN ARCH. KORTRIJK, zie opschrift hekpijler; het oorspronkelijke woonhuis en de stalvleugel werden afgebroken circa 1971.


ID: 81322 | Bouwkundig element

Historische hoeve Roden Duifhuize

Moenstraat 10 (Zwevegem)
Historische hoeve gelegen op een zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrug op circa 15 meter hoogte. Woning, ingangspoort en duiventoren beschermd als monument en onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht bij B.V.E. 23 februari 1983.


ID: 81334 | Bouwkundig element

Arbeidershuisje

Rodewilgenstraat 21 (Zwevegem)
Rodewilgenstraat nr. 21. Arbeidershuisje uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Eenvoudige bakstenen lijstgevel verlevendigd door het gebruik van gele sierbaksteen. Rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-balk en ontlastingsboog.


ID: 81330 | Bouwkundig element

Meisjesschool

Rodewilgenstraat 6 (Zwevegem)
Rodewilgenstraat nr. 2. Voormalige meisjesschool, heden ontmoetingscentrum <italic>Ter Streye</italic>. Deel uitmakend van het klooster van de Zusters van Liefde cf. Koffiestraat. In 1811 oprichting van armenschool, door weduwe J.-B. Vanhuffel-Decock en haar dochters. In 1815 werd de stichting overgedragen aan de Gentse kanunnik Triest, stichter van de congregatie van de Zusters van Liefde


ID: 81031 | Bouwkundig element

Wegkapel

Stedestraat zonder nummer (Zwevegem)
Stedestraat z.nr./ Otegemstraat. Wegkapel opgetrokken tussen 1814-1830. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond; pannen zadeldak. Puntgevel met rondbogige muuropening onder druiplijstje, geflankeerd door twee pilastertjes. IJzeren hek. Bekronend betonnen kruis. Met schijnvoegen bepleisterd en beschilderd interieur. Christus aan het kruis. 18de-eeuws houten gepolychromeerd beeld. DEGRAN