1552 resultaten


ID: 45207 | Bouwkundig element

Hoeve 't Jachthof

Beekmeersstraat 16 (Zwalm)
Hoeve daterend van 1640, boerenwoning van acht traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw, overhoekse poortvleugel, wagenhuis, paardenstallen en dwarsschuur.


ID: 45138 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Andreas

Beerlegemsebaan 53 (Zwalm)
Eenbeukige kruiskerk opgetrokken uit baksteen met imitatiezandsteen, ten westen toren aansluitend bij het koor, opgetrokken uit bak- en zandsteen en gedateerd 1641, gelegen binnen een klein ommuurd kerkhof.


ID: 45143 | Bouwkundig element

Pastorie

Beerlegemsebaan 65 (Zwalm)
Voormalige pastorie, vermoedelijk opklimmend tot midden 17de eeuw met herstellingen uit de 18de eeuw, tot de bouw van de nieuwe pastorie (nummer 61) ernaast in 1861, erna opgesplitst in verschillende woningen.


ID: 45268 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Borstekouterstraat 59 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken uit bak- en zandsteen, westelijke toren met vierkante onderbouw uit de 16de eeuw op basis uit de 13de eeuw en achtkantige bovenbouw met klokvormige bekroning van 1648, omgeven door ovaal kerkhof met bakstenen muur.


ID: 45162 | Bouwkundig element

Hoeve 't Verbrand Hof

Brouwerijstraat 24 (Zwalm)
Hoeve met losse bestanddelen, volgens kaart van 1646 met U-vormige opstelling, oud boerenhuis deels bewaard, deels verbouwd in 1935.


ID: 45216 | Bouwkundig element

Parochiekerk Alle Heiligen

Hoogstraat 2 (Zwalm)
Georiënteerde kerk met vierkante westelijke toren, acht ommegangkapelletjes van 1928-29, omgeven door een ommuurd voormalig kerkhof afgesloten met ijzeren toegangshek.


ID: 45282 | Bouwkundig element

Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)
Watermolen met sluiswerk op de Zwalm, bakstenen molenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1630.


ID: 45254 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken in de 11de eeuw uit Doornikse kalksteen, latere uitbreidingen en aanpassingen, ingeplant op een klein rond kerkhof met lage bakstenen muur.


ID: 45350 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.


ID: 45353 | Bouwkundig element

Sint-Margarethakapel met kerkhof

Wijlegem 2 (Zwalm)
Zaalkerkje van vijf traveeën onder zadeldak met houten zeskantig dakruitertje, oudste gedeelten opgetrokken uit Doornikse kalksteen, hersteld in 1611, verbouwd circa 1717 en 1788, gelegen binnen deels ommuurd kerkhof.