24 resultaten


ID: 41494 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat zonder nummer (Bekkevoort)
Interessant gebouw, uit verschillende perioden, opgetrokken op een beboste uitspringende heuvel.


ID: 84409 | Bouwkundig element

Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije

Begijnhof 5 (Brugge)
Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw.


ID: 77185 | Bouwkundig element

Abdijsite Sint-Trudo

Sint-Trudostraat 62 (Brugge)
Heden vrij gaaf bewaarde, agrarische site met verdoken ligging achter een aan de straat gelegen, recent gebouwde huizenrij. De voormalige Sint-Trudohoeve is heden opgesplitst in twee landbouwuitbatingen, respectievelijk Sint-Trudostraat nummer 62 en 66.


ID: 78871 | Bouwkundig element

Site van het Hof van Lembeke

Bekofstraat zonder nummer, Damse Vaart-Oost 3 (Damme)
Site van het "Hof van Lembeke", nu nog bestaande uit een motte, die door een brede gracht wordt omringd. Het Hof van Lembeke was een laat-middeleeuws kasteel op een motte met vierkante walgracht. Het was een versterkte post langs het Zwin, met voornamelijk een militaire rol. Het Kasteel van Lembeke was met een eigen weg verbonden met het dorp van Oostkerke, namelijk de huidige Monnikeredestraat, die vroeger de "Lembeekse Weg" werd genoemd.


ID: 78165 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Wandregesilus

Hendrik Consciencestraat 1 (Diksmuide)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Wandregesilus, heropgebouwd in de jaren 1920. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof, deels afgezoomd door een smeedijzeren hekwerk met bakstenen pijlers (Hendrik Consciencestraat - Ommegangstraat) en deels omhaagd. Bewaarde arduinen grafmonumenten vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 71138 | Bouwkundig element

Toren van de oude Sint-Martinuskerk

Oude-Kerkstraat zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
De kerk van Dilsen is een zeer oude stichting, opklimmend tot de Karolingische periode. In 1556 wordt deze nieuwe kerk gewijd maar in de brand van 1590 wordt ze verwoest. De heropbouw duurt tot 1617.


ID: 301119 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kanaal De Lieve

Evergem (Evergem), Gent, Wondelgem (Gent), Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot, Zomergem (Lievegem)
De Lieve is een historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 en 1269 van Gent naar Damme, oorspronkelijk Aardenburg, gegraven werd. De bloeiperiode situeert zich in de 13de en 14de eeuw. In Gent, Evergem en Lievegem is het kanaal in stukken als open waterloop bewaard gebleven.


ID: 24615 | Bouwkundig element

Burgerhuis Goethalssteen

Drabstraat 34, 34B-U (Gent)
Voormalig Goethalssteen, in 1262 opgetrokken, maar midden 16de eeuw werd het interieur grotendeels aangepast en de voorgevel vernieuwd tot merkwaardige renaissancegevel van vijf traveeën en drie bouwlagen, aangepast in de 20ste eeuw. Overwelfde kelder uit 13de eeuw. Gecementeerde achtergevel met kern uit 16de eeuw.


ID: 22228 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Spalbeekstraat 67 (Hasselt)
Rechthoekig schip van vijf traveeën en hoefijzervormig koor, onder afgewolfd zadeldak met zeszijdige westelijke dakruiter.


ID: 22097 | Bouwkundig element

Kathedraal Sint-Quintinus

Vismarkt zonder nummer (Hasselt)
De Sint-Quintinuskathedraal is een gotische kathedraal, gelegen in de kern van de stad, op een vrij klein plein, doch met zijn toren het stadsbeeld dominerend.