Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

27 resultaten


ID: 41494 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat zonder nummer (Bekkevoort)
Interessant gebouw, uit verschillende perioden, opgetrokken op een beboste uitspringende heuvel.


ID: 77185 | Bouwkundig element

Abdijsite Sint-Trudo

Sint-Trudostraat 62 (Brugge)
Heden vrij gaaf bewaarde, agrarische site met verdoken ligging achter een aan de straat gelegen, recent gebouwde huizenrij. De voormalige Sint-Trudohoeve is heden opgesplitst in twee landbouwuitbatingen, respectievelijk Sint-Trudostraat nummer 62 en 66.


ID: 29745 | Bouwkundig element

Huis de la Torre

Spaanse Loskaai 1, Spanjaardstraat 16 (Brugge)
Het Huis de la Torre, maakt deel uit van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon. Diephuis met een 13de-eeuwse kern, zie dakspant, van vier traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak, achter een hoge gekanteelde schermgevel van circa 1500 met verankerd, zandstenen parement met Brugse travee van type I. Rechts, renaissancepoort in Euvillesteen uit midden 16de eeuw, die oorspronkelijk links van de natuurstenen schermgevel gebouwd was als hoofdinkom van het Huis de la Torre.


ID: 29780 | Bouwkundig element

Burgerhuis 't Vaeghevier

Spinolarei 16 (Brugge)
Huis zogenaamd 't Vaeghevier, zie gevelsteen, met oude laatmiddeleeuwse kern, zoals zichtbaar in de achtergevel en bewaarde sporenkap uit het derde kwart van de 13de eeuw. Oorspronkelijk twee diephuizen met verankerde bakstenen trapgevels van respectievelijk twee en vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldaken, samengevoegd tot het huidige dubbelhuistype. Links gelegen pand van 1683 en rechterpand van 1693 volgens Ferieboec.


ID: 79819 | Bouwkundig element

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische abdijsite, toegankelijk via een toegangsdreef met L-vormig verloop beginnend bij de Ter Doeststraat. Aan het begin van de dreef bevindt zich een kapel van 1687. Op het einde van de toegangsdreef, ten westen ervan een poortgebouw, gedateerd 1661. De hoevegebouwen met 17de-eeuwse kern met L-vormige plattegrond zijn ten noorden van het erf ingeplant. Ten noorden van de hoevegebouwen bevindt zich een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw. De voormalige imposante abdijschuur uit de 13de eeuw en het wagenhuis bevinden zich ten zuiden van het erf.


ID: 308164 | Landschappelijk element

Kanaaltrace De Lieve

Damme, Moerkerke (Damme)
Het tracé van de Lieve in de gemeente Damme is een relict van het historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 en 1269 van Gent tot Damme werd aangelegd. Waar de Gentse Lieve door het Brugse Vrije liep moest een brede strook land worden onteigend, dit is tot op vandaag duidelijk zichtbaar in de percelering. De waterloop zelf is gereduceerd tot gracht en op andere plaatsen slechts zichtbaar als kleine verzinking in het reliëf.


ID: 78871 | Archeologisch / Bouwkundig element

Site van het Hof van Lembeke

Bekofstraat zonder nummer, Damse Vaart-Oost 3 (Damme)
Site van het "Hof van Lembeke", nu nog bestaande uit een motte, die door een brede gracht wordt omringd. Het Hof van Lembeke was een laat-middeleeuws kasteel op een motte met vierkante walgracht. Het was een versterkte post langs het Zwin, met voornamelijk een militaire rol. De huidige boerderij gaat terug op een 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in L-vormig patroon, namelijk witgekalkt woonstalhuis en 19de-eeuwse schuur in donkere baksteenbouw.


ID: 78165 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Wandregesilus

Hendrik Consciencestraat 1 (Diksmuide)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Wandregesilus, heropgebouwd in de jaren 1920. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof, deels afgezoomd door een smeedijzeren hekwerk met bakstenen pijlers (Hendrik Consciencestraat - Ommegangstraat) en deels omhaagd. Bewaarde arduinen grafmonumenten vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 71138 | Bouwkundig element

Toren van de oude Sint-Martinuskerk

Oude-Kerkstraat zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
De kerk van Dilsen is een zeer oude stichting, opklimmend tot de Karolingische periode. In 1556 wordt deze nieuwe kerk gewijd maar in de brand van 1590 wordt ze verwoest. De heropbouw duurt tot 1617.


ID: 301119 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kanaal De Lieve

Evergem (Evergem), Gent, Wondelgem (Gent), Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot, Zomergem (Lievegem)
De Lieve is een historisch binnenscheepvaartkanaal dat tussen 1251 en 1269 van Gent naar Damme, oorspronkelijk Aardenburg, gegraven werd. De bloeiperiode situeert zich in de 13de en 14de eeuw. In Gent, Evergem en Lievegem is het kanaal in stukken als open waterloop bewaard gebleven.