28 resultaten


ID: 12436 | Bouwkundig element

Kasteel Cleydael

Cleydaellaan 36 (Aartselaar)
Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.


ID: 44922 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Antonius

Kerkstraat 153 (Blankenberge)
Huidig gebouw opgetrokken in 1335-1358, officieel ingewijd op 16 september 1358. De patroonheilige is de Heilige Antonius abt of eremijt. Het gotische kerkgebouw was dubbel zo groot als het huidige, het bestond uit drie beuken met dezelfde afmetingen, een vierkante toren die in het midden van de noorderbeuk stond en een sacristie, loodrecht op de zuiderbeuk gebouwd.


ID: 200802 | Bouwkundig element

Sleutelbrug

Beenhouwersstraat zonder nummer, Speelmansrei zonder nummer, Wulfhagestraat zonder nummer (Brugge)
De Sleutelbrug verbindt de Wulfhage- met de Beenhouwersstraat en loopt over de Speelmansrei.


ID: 82316 | Bouwkundig element

Administratieve zetel, infirmerie, kapel en woning van de grootjuffrouw van het begijnhof

Begijnhof 30 (Brugge)
Geheel bestaande uit vier vleugels waarvan oudste opklimt tot het tweede kwart van de 14de eeuw; restauratie in 2000. Omvatte de "administratieve zetel", infirmerie en kapel en de woning van de grootjuffrouw.


ID: 81978 | Bouwkundig element

Godshuis Rooms Convent

Katelijnestraat 9-19 (Brugge)
Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.


ID: 301449 | Bouwkundig element

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekerk

Mariastraat zonder nummer (Brugge)
Muurschildering in een spaarnis van de zuidelijke kooromgang met voorstelling van de Heilige Lodewijk (188 x 100), gekroond, met leliescepter en boek, tweede kwart 14de eeuw.


ID: 200804 | Bouwkundig element

Vlamingbrug

Vlamingstraat zonder nummer (Brugge)
De Vlamingbrug verbindt de Vlaming- met de Sint-Jorisstraat. Aan de oostzijde loopt de Augstijnenrei en in het westen de Speelmansrei.


ID: 79018 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Heilige Philippus

Bradericplein 16B (Damme)
Neogotische parochiekerk gebouwd in 1861-1876 naar een ontwerp van 1859 door baron Jean-Baptiste de Béthune (1821-1894). De kerk is een uitbreiding van een Mariakapel die opklimt tot de 14de eeuw. Vivenkapelle is een kerkdorp dat wordt bepaald door het beroemde 'neogotisch complex' bestaande uit de centrale kerk waarrond pastorie en scholen.


ID: 78708 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof ten zuiden en kerkplein ten noorden.


ID: 41642 | Bouwkundig element

Stadhuis Diest

Grote Markt 1 (Diest)
Eerste vermelding van een Schepenhuis in 1337, waarvan enkel nog de kelders resteren. In de jaren 1720 werd een nieuw stadhuis gebouwd naar ontwerp van G.I. Kerrickx. De vroegere kelders werden opnieuw gebruikt voor de onderbouw. Het stadhuis is opgevat als een negen traveeën lang classicistisch gebouw met verhoogde begane grond en bovenverdieping, opgetrokken uit baksteen met verwerking van kalkzandsteen en blauwe hardsteen.