3 resultaten


ID: 302980 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de Vrasenepolder

Verrebroek, Vrasene (Beveren)
De archeologische zone omvat het gebied van de ‘Vrasenepolder’, gelegen ten zuiden/ zuidwesten van het dorp Verrebroek. Jarenlange prospecties en opgravingen in en nabij deze zone tonen bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch bodemarchief uit het mesolithicum.


ID: 302889 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)
De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.


ID: 307805 | Archeologisch geheel

Kikbeek

Weg naar Zutendaal (Maasmechelen)
De zone van Opgrimbie Kikbeek strekt zich uit langs de oostelijke rand van het Kempisch Plateau en omvat naast enkele steentijdsites net onder het huidige oppervlak een finaalpaleolithische vondstlocatie in laatglaciale paleobodems.