15 resultaten


ID: 302876 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.


ID: 307179 | Archeologisch geheel

Urnenveld van de Dorperheide

Kaulille (Bocholt)
Het grafveld van de Dorperheide in Kaulille werd in 1983-1984 voor een groot deel archeologisch onderzocht. Hierbij werden 12 grafheuvels en nog 35 andere grafstructuren geregistreerd. Het grafveld dateert uit de vroege ijzertijd. Een gedeelte van het grafveld is nog niet opgegraven.


ID: 80084 | Archeologisch geheel

Acht grafheuvels uit de ijzertijd

Grote Haart zonder nummer (Hamont-Achel)
Acht kunstmatig opgehoogde grafheuvels uit de ijzertijd, van circa 700 vóór Christus, deels in zijn oorspronkelijke staat hersteld, de meest noordoostelijke met palenkrans zoals weleer.


ID: 305949 | Archeologisch geheel

Hoogtenederzetting op de Kemmelberg

Kemmelbergweg , Klokhofweg (Heuvelland)
De hoogtenederzetting uit de ijzertijd bevindt zich op de Kemmelberg, een tertiaire getuigenheuvel, die deel uitmaakt van een lange, oost-west verlopende heuvelrij. De Kemmelberg is een van de hoogste in de rij en werd door de elitaire adel uit de ijzertijd uitgekozen om een versterkte nederzetting in te planten. Deze plek is evenwel al vroeger door de mens als pleisterplaats uitgekozen.


ID: 302650 | Landschappelijk element

Kesselberg

Hulsbergweg (Holsbeek), Koningsstraat (Leuven)
De Kesselberg is een restheuvel met sporen van menselijke aanwezigheid uit het paleolithicum en restanten van wallen van een hoogtenederzetting uit de middenijzertijd.


ID: 305871 | Archeologisch geheel

Grafheuvelcomplex te Postel

Bergeyksedijk (Mol)
Op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II en terreinonderzoek werd in deze zone een complex van grafheuvels uit de metaaltijden ontdekt. Dit grafheuvelcomplex is bodemkundig en topografisch zeer goed bewaard.


ID: 303023 | Archeologisch geheel

Meerperiode sitecomplex in alluviale context in de Scheldevallei

Nederename, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde), Nederzwalm-Hermelgem (Zwalm)
De afgebakende zone bestaat voor de grootste deel uit de alluviale vlakte van de Schelde. In deze vlakte is een aantal hoger gelegen ruggen (donken) prominent aanwezig. Op deze ruggen is een groot aantal vondsten aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van archeologische sites uit het mesolithicum, het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode, en de middeleeuwen. Zeer talrijk zijn vondstenclusters van lithisch materiaal (vuursteen, wommersomkwartsiet).


ID: 307178 | Archeologisch geheel

Celtic Field-complex Muisvenner- en Ophovenerheide

Gruitrode (Oudsbergen)
Groot complex van Celtic Fields onder bos en in de omliggende akkers. De Celtic Fields akkers onder bos gelegen zijn goed zichtbaar via het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. In en nabij het gebied zijn eveneens diverse andere archeologische vondsten en sites gekend, van het laatneolithicum tot de Romeinse periode.


ID: 304202 | Archeologisch geheel

Celtic Field-complex Kolisbos

Neerpelt (Pelt)
Sporen van zogenaamde 'Celtic Fields', een akkersysteem dat gebruikt werd van de late bronstijd/vroege ijzertijd tot in de Romeinse periode, werden rond het Kolisbos opgemerkt aan de hand van luchtfoto's in de jaren 1980.


ID: 306648 | Archeologisch geheel

Celtic Field-complex van de Lindelse Heide

Overpelt (Pelt)
Bij de Lindelse heide werden al in de jaren 1980 via luchtfotografie sporen van Celtic Fields opgemerkt. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel bevindt er zich een uitgestrekt en goed bewaard complex van Celtic Fields. Dit complex heeft verband met de vele andere archeologische vondsten uit de metaaltijden in de omgeving.