Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

12 resultaten


ID: 301307 | Archeologisch geheel

Burchtzone

Jordaenskaai (Antwerpen)
De Antwerpse burcht vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld heeft en is een zone van zowel lokaal als internationaal wetenschappelijk belang. Zonder enige twijfel bevindt zich in deze zone een zéér goed bewaarde en complexe gelaagdheid met informatie die betrekking heeft op de Romeinse periode van Antwerpen, de vroegmiddeleeuwse periode, de 9de- en 10de-eeuwse handelsstad, de aanleg van de eerste versterking rond deze stad, de vorming van de eigenlijke burchtzone én de verdere materiële evolutie van deze plaats tot op heden.


ID: 200323 | Archeologisch geheel

De Drie Tommen, grafheuvels

Drie Tombenstraat (Gingelom)
Drie grafheuvels, vermoedelijk daterend van voor de Romeinse periode. De heuvels zijn geconstrueerd bovenop een graf.


ID: 301306 | Archeologisch geheel

Romeins aquaduct

Heers (Heers), Koninksem, Lauw, Piringen, Tongeren, Widooie (Tongeren)
Het aquaduct te Tongeren is het grootste aarden relict uit de Romeinse periode dat nog bewaard is in Vlaanderen – waarschijnlijk zelfs uit alle perioden in Vlaanderen. Daarenboven vertegenwoordigt deze structuur wellicht het best bewaarde exemplaar van een constructiewijze die typisch is voor Noordwest-Europa.


ID: 200332 | Archeologisch geheel

Tumulus Graf van Gutshoven

Wijngaardstraat (Heers)
De tumulus bedekt twee brandgraven, van een jonge vrouw en vermoedelijk van een man, die op basis van de grafgiften tussen 70 en 90 gedateerd kunnen worden. Omwille van de goede bewaring heeft deze grafheuvel een belangrijke historische waarde.


ID: 302658 | Archeologisch geheel

Tumulus van Middelwinden

Middelwindenstraat (Landen)
Deze Romeinse tumulus uit de 2de helft van de 2de eeuw ligt op de grens tussen Overwinden en Neerwinden, op 4 kilometer ten zuiden van de oude weg Tienen-Tongeren.


ID: 302655 | Archeologisch geheel

Tumulus Bortombe

Zoutpoortstraat (Landen)
In het ‘Tombeveld’ ligt een Romeinse tumulus (tweede helft 2de eeuw-begin 3de eeuw) met een diameter van circa 20-25 meter begroeid met bomen.


ID: 301461 | Archeologisch geheel

Castellum van Maldegem-Vake

Vakewegel (Maldegem)
Het castellum van Maldegem-Vake is een van de Romeinse castella die Gallia Belgica moesten beschermen tegen invallen van buitenaf.


ID: 301168 | Landschappelijk geheel

Westelijke valleiflank van de Jeker

Avergat, Meerland, Muizenberg, Tiendenberg (Riemst)
Op de Jekerhellingen met hun steile en door droge dalen versneden helling wisselen akkers, een boomgaard, schaarse houtige begroeiingen en bloemenrijke graslanden elkaar af. In dit gebied komen talrijke mergelgroeven voor. Verschillende monumenten herdenken de gevechten van 10 mei 1940.


ID: 200329 | Archeologisch geheel

Tumulus

Op den Drinkaert (Riemst)
De tumulus bevindt zich aan de oostzijde van het Grootbos, het voormalige jachtterrein van de heerlijkheid, en ligt ten noorden van de Romeinse heerbaan tussen Tongeren en Maastricht.


ID: 301309 | Archeologisch geheel

Tumuli van Grimde

Sint-Truidensesteenweg (Tienen)
Langsheen de Sint-Truidensesteenweg bevinden zich drie bovengronds bewaarde Gallo-Romeinse tumuli, die uitzonderlijk zijn vanwege hun onderlinge samenhang, hun rijke grafinhoud en de aanwezigheid van oudere begravingen rondom de heuvels.