3 resultaten


ID: 135415 | Landschappelijk element

Konijnenbergen - Ter Duinen

Bergen, Binnenheide, Lierse steenweg, Ter Duinen (Grobbendonk)
Het gebied Konijnenbergen - Ter Duinen omvat een nog vrij ongerept, deels bebost en deels open landduincomplex met grote niveauverschillen op een kleine oppervlakte. Dit gebied vormt een relict van de in oorsprong talrijke stuifduinen langs de Grote en Kleine Nete.


ID: 301287 | Landschappelijk geheel

Leiemeersen

Sint-Martens-Latem (Sint-Martens-Latem)
De Leiemeersen te Sint-Martens-Latem omvatten nog alle kenmerkende elementen van een riviervlakte: de oeverwal, de komgronden, de pleistocene donk en als begrenzing de duinvoet en de duin. De meersgebieden, die een belangrijke rol speelden in de vroege landbouworganisatie, zijn hier nog vrij gaaf gebleven, dit in tegenstelling tot veel andere vergelijkbare gebieden in Oost-Vlaanderen.


ID: 301278 | Landschappelijk geheel

Golfterrein - Buizenberg - Warandebos

Buizenbergstraat, Kapitteldreef, Latemstraat, Nelemeersstraat, Reinaertdreef (Sint-Martens-Latem)
Het gebied gevormd door het Golfterrein, de Buizenberg en het Warandebos te Sint-Martens-Latem is de omvangrijkste en belangrijkste geomorfologische boreale stuifzandformatie van het Scheldebekken.