6 resultaten


ID: 301307 | Archeologisch geheel

Burchtzone

Jordaenskaai (Antwerpen)
De Antwerpse burcht vormt de kern van waaruit de huidige stad zich ontwikkeld heeft en is een zone van zowel lokaal als internationaal wetenschappelijk belang. Zonder enige twijfel bevindt zich in deze zone een zéér goed bewaarde en complexe gelaagdheid met informatie die betrekking heeft op de Romeinse periode van Antwerpen, de vroegmiddeleeuwse periode, de 9de- en 10de-eeuwse handelsstad, de aanleg van de eerste versterking rond deze stad, de vorming van de eigenlijke burchtzone én de verdere materiële evolutie van deze plaats tot op heden.


ID: 301676 | Archeologisch geheel

Mottekasteel De Hogen Andjoen

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
In het centrum van Werken bevindt zich naast de Sint-Martinuskerk een indrukwekkende aarden heuvel, De Hogen Andjoen genaamd. Deze heuvel is het restant van een middeleeuws mottekasteel.


ID: 50565 | Bouwkundig element

Kerkhof met ommegang

Deken de Fonteynestraat 1 (Maldegem)
Het voormalig kerkhof omheen de oude Sint-Barbarakerk vormt als het ware een ovaal eiland midden in de driehoekige bebouwde dorpskom. Vier wegen verbinden het met de omliggende straten. Bij de brede kerkweg in het zuiden en bij de oostelijke doorgang bleven twee 18de-eeuwse kerkhofhekken bewaard. Sint-Antoniusommegang met zeven pijlerkapelletjes, opgericht in het begin van de jaren 1890 onder pastoor H. Bouckaert.


ID: 200901 | Bouwkundig element

Kerkhof en calvarieberg, site met motte

Torrekensstraat zonder nummer (Merelbeke)
Ongeveer 250 meter verwijderd van de huidige kerk, ligt de begraafplaats van Munte met ovaalvormig oud kerkhof. Binnen het oude kerkhof stond de vroegere kerk van Munte; daarachter sluit een beboomde kleine heuvel aan, voorheen bekend staand als calvarieberg, met bovenop een grafkapel. De motte kan aanzien worden als een klein en zeer vroeg voorbeeld van een castrale motte en klimt mogelijk op tot de 9de-10de eeuw. Mogelijk van in de 16de eeuw en minstens sinds de eerste helft van de 17de eeuw deed de motte dienst als calvarieberg bij de kerk. De huidige kapel van circa 1880 met uitgesproken neogotische bouwstijl bezit architecturale allure.


ID: 15803 | Bouwkundig element

Sint-Jozefkapel

St.-Jozefstraat zonder nummer (Temse)
Voormalige parochiekerk, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof, heden ingericht tot ommegang. Rechthoekige, eenbeukige kapel in renaissancestijl, van zeven traveeën onder zadeldak. Spiegelbogig portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting; timpaan met bas-reliëf in pleister; rijk uitgewerkte houten barokke makelaar met jaartal 1672.


ID: 302081 | Archeologisch geheel

Circulaire burcht

Citernestraat, Grote Markt, Scholasterstraat, Witte Kanunnikstraat (Veurne)
Vluchtburchten, wijkplaatsen voor de plaatselijke bevolking, zijn geïnstalleerd op initiatief van de Vlaamse graaf Boudewijn II en bedoeld om aan de impact van de Noormanneninvallen te weerstaan. De sporen van deze ronde burcht (diameter: 180 m) zijn bewaard in het stratenpatroon van de binnenstad.