50 resultaten


ID: 4068 | Bouwkundig element

Kapel Pieter Potklooster

Grote Pieter Potstraat zonder nummer (Antwerpen)
Gotisch zaalkerkje met puntgevel van Balegemse zandsteen uit het tweede kwart van de 15de eeuw, op de hoek van Grote en Kleine Pieter Potstraat.


ID: 301420 | Bouwkundig element

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekapel

Lange Gasthuisstraat 45 (Antwerpen)
Muurschilderingen in het schip, midden 15de eeuw.


ID: 17462 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Kerkstraat 1 (Beveren)
Gotische driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren en polygonaal oostkoor, geflankeerd door twee zijkoren; sacristie in de noordoostelijke oksel, kleine doopkapel in de zuidoostelijke oksel, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof. In het plantsoen: oorlogsgedenkteken en vroegere schandpaal.


ID: 12883 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Leonardus

Dorpsstraat 21 (Brecht)
Gotische kerk behorend tot de Kempische school, gebouwd in opdracht van graaf Antoine de Lalaing en Elisabeth van Culembourg; zogenaamd De kathedraal van de heide, metommuurd en beboomd kerkhof.


ID: 82419 | Bouwkundig element

Godshuis  Van Campen

Boeveriestraat 5, Gloribusstraat 1-5 (Brugge)
Voormalig godshuis zogenaamd "VAN CAMPEN 1436", zie recent opschrift. Gesticht in 1436 door Pieter van Campen, die de tien "kameren" had laten bouwen en aan de Dis van Sint-Walburgakerk had geschonken. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1989 naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen.


ID: 71857 | Bouwkundig element

Sint-Donaashoeve

Dudzeelse Steenweg 315 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nr. 315. Z.g. "Sint-Donaashoeve". Reeds vermeld in de ommeloper van Goot-Reygaersvliet van 1447 als "hofstede ende boomgaerd". Volgens Wintein in oorsprong eigendom van Sint-Donaas te Brugge. Sinds 1856 eigendom van kasteel "Ten Berge". Oorspronkelijk hoeve van het typische langgeveltype, zo afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadasterplan (ca. 183


ID: 71862 | Bouwkundig element

Hoeve De Rode Poorte

Dudzeelse Steenweg 540 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nr. 540. Hoeve z.g. "De Rode Poorte". Grondig verbouwd i.l.v. 2005. Historische hoeve, volgens een hypothese gesticht door de paters van de abdij Ter Doest van Lissewege. De oudste vermelding van de hoeve, die van oudsher een pachthoeve was, gaat terug tot 1447. In de loop van de 16de eeuw is de oorspronkelijke hoeve wellicht deels verbouwd en omgevormd tot 'maison de pl


ID: 29518 | Bouwkundig element

Patriciërswoning Hof Bladelin

Naaldenstraat 17-21, 19A (Brugge)
Voormalige patriciërswoning, thans klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw.-Hemelvaart. Complex bestaande uit een nagenoeg vierkant bouwblok met centrale binnenplaats.


ID: 29514 | Bouwkundig element

Herenhuis Hof van Gistel

Naaldenstraat 7 (Brugge)
Belangrijk herenhuis gebouwd in 1444 in opdracht van Antoine de Bourbon, hertog van Vendôme en heer van Gistel. Huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende wijzigingen.


ID: 82074 | Bouwkundig element

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en Magdalenagasthuis

Nieuwe Gentweg 110 (Brugge)
Heden deel van het Koninklijk Technisch Atheneum. Complex dat zich uitstrekt tot Jakobinessentraat en Oude Gentweg. Oorspronkelijk kapel, passantenhuis zogenaamd "Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth", en Magdalenagasthuis.