154 resultaten


ID: 82863 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2 (Brugge)
Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge. In oorsprong kruiskerk uit de 13de eeuw, in de 14de en 15de eeuw verbouwd en uitgebreid tot hallenkerk met kruisingtoren.


ID: 82554 | Bouwkundig element

Landhuis het Heestertje

Biezenstraat 16 (Brugge)
Achter een recente garagepoort ligt een voormalig buitengoed, zogenaamd "Heester van Gerard de Groote", horend bij Koningin Elisabethlaan 20. Marcus Gerards (1562) tekende een deels omgracht huis met traptoren en aanleunend lager gebouwtje. Op een naïef plan uit de 17de eeuw is de woning afgebeeld ten midden van aspergebedden.


ID: 82438 | Bouwkundig element

Godshuis De Moor

Boeveriestraat 52-62 (Brugge)
Dertien lage enkelhuisjes gebouwd volgens spiegelbeeldschema, telkens van twee traveeën onder zadeldak (leipannen).


ID: 29239 | Bouwkundig element

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


ID: 71856 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311-313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.


ID: 82583 | Bouwkundig element

Kerk en klooster van de ongeschoeide karmelieten

Ezelstraat 28 (Brugge)
Complex bestaande uit kerk, aanpalend klooster met twee kloosterhoven en achteraan een uitgestrekte, ommuurde tuin die ten noorden grenst aan de Jan Boninstraat.


ID: 77771 | Bouwkundig element

Emmaüshoeve

Groene-Poortdreef 17, 17A (Brugge)
Sinds 1964 naar een ontwerp van architect R. Vyncke (Sint-Michiels-Brugge) ingericht als restaurant bij de Bakkerij-, Slagerij- en Hotelschool "Ter Groene Poorte" (zie Spoorwegstraat nummer 12-14).


ID: 29336 | Bouwkundig element

Huis de Zeven Torens

Hoogstraat 6, 10, Meestraat 2-4, 2B (Brugge)
Complex zich situerend ten noorden van de Groenerei, ten zuiden van de Hoogstraat, ten westen van de Meestraat en ten oosten van de Burg. Geheel is fasegewijs tot stand gekomen.


ID: 81996 | Bouwkundig element

Klooster

Katelijnestraat 65, 65A (Brugge)
Hotelcomplex, deels ondergebracht in het voormalige kloostergebouw van de alexianen of cellenbroeders. Laatst genoemde orde, ontstaan in de loop van de 13de eeuw, doch pas circa 1475 aanwezig in Brugge en verjaagd uit hun klooster in 1794. Nadien inrichten van gebouwen als militaire gevangenis en magazijn. Vanaf 1841 ingenomen door de broeders der liefde en gebruikt als klooster met school en bejaardenafdeling.


ID: 29424 | Bouwkundig element

Huis Ieper

Kraanplein 6 (Brugge)
Marcus Gerards (1562) tekent twee diephuizen respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste kwart van de 16de eeuw; samenvoeging resulteert in huidig pand met dubbelhuisindeling. In de loop van de 18de eeuw wijzigingen interieur en linker zijgevel met sporen van oudere openingen en houtwerk uit de 18de eeuw.