154 resultaten


ID: 78680 | Bouwkundig element

Burgerhuis De Grote Sterre

Jacob van Maerlantstraat 3, Kerkstraat 22A (Damme)
* Jacob Van Maerlantstraat nr. 3/ Kerkstraat nr. 22A. Huis "De Grote Sterre", imposant 15de-eeuws patriciërshuis in laatgotische stijl met oudere kern, gerestaureerd en heropgebouwd in de jaren 1993-1996 na zware beschadiging en gedeeltelijke instorting tijdens een voorjaarsstorm in 1990. Thans zijn hier diverse diensten ondergebracht, o.m. de toeristische dienst van de st


ID: 78708 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
* Kerkstraat nr. 39/2. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de ou


ID: 78758 | Bouwkundig element

Windmolen van Hoeke

Natiënlaan 19-21, 19A (Damme)
* Natiënlaan nrs. 19-21. Molen van Hoeke, stenen windmolen op molenbelt, gelegen ten noorden van de dorpskern van Hoeke, aan de zuidelijke oever van de Hoekevaart bij de Hoekebrug. De huidige korenmolen wordt gebouwd in 1840, op een historische molensite. Ten oosten van de molen ligt een maalderij met daarachter een langwerpig bouwvolume dat woonhuis, schuur en stallen bevat. De molen (nr.


ID: 78843 | Bouwkundig element

Sareptahoeve met losstaande bestanddelen

Sareptastraat 5 (Damme)
Hoeve met losstaande bestanddelen op een deels omwald, onverhard erf, in kern teruggaand op de site van het Sareptaklooster, dat in 1486 op deze plaats wordt gesticht.


ID: 78915 | Bouwkundig element

Dorpswoning

St.-Kwintensstraat 31 (Damme)
Sint-Kwintensstraat nr. 31/ Hoekestraat. Dorpswoning met 18de-eeuwse kern. Op deze hoek wordt reeds in 1482 de woning van de molenaar aangeduid. Op 18de-eeuwse kaarten is het breedhuis reeds als volume aangeduid. Breedhuis van één bouwlaag en vier traveeën onder een pannen zadeldak. Witgeschilderde baksteenbouw met gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters met hardstenen


ID: 38129 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Eutropius

Ardense Jagersstraat-Gottem zonder nummer (Deinze)
Ingeplant op een kleine heuvel ten westen van de oude Leie met nog omringend kerkhof, met lage bakstenen ommuring.


ID: 75536 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Niklaas

Markt zonder nummer (Dessel)
Vrijstaande kerk in gotische en neogotische stijl uit respectievelijk het vierde kwart van de 15de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw.


ID: 39029 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde laatgotische kerk met pseudo-basilicale aanleg uit het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw en met aanpassingen uit de tweede helft van de 17de eeuw.


ID: 2631 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27 (Duffel)
Georiënteerde, neogotische kruiskerk.


ID: 2710 | Bouwkundig element

Kasteel Ter Elst

Ter Elstlei zonder nummer (Duffel)
Eén der oudste gebouwen in de provincie Antwerpen; oorsprong opklimmend tot de verre middeleeuwen.