Uw zoekopdracht geeft 12847 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

12847 resultaten


ID: 34637 | Bouwkundig element

Villa Cranenpoel

Lotenhullestraat 114 (Aalter)
Villa Cranenpoel, toegankelijk via overluifeld houten hek. Grote villa opgetrokken op een verhevenheid met uitzicht op de Kranepoel. Gebouwd in Normandische stijl met imitatie-vakwerk in de geveltoppen en daterend van 1902.


ID: 34639 | Bouwkundig element

Kasteel Loveld

Loveldlaan 41 (Aalter)
Kasteel op L-vormig grondplan in ruime aangelegde tuin; gebouwd in opdracht van graaf Karel de Hemricourt de Grunne (burgemeester van Aalter van 1921 tot 1932) in 1912 naar ontwerp van architect Flanneau.


ID: 34642 | Bouwkundig element

Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed zogenaamd "Noelstede". Een hofstede zogenaamd "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen".


ID: 34645 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Cornelius

Markt zonder nummer (Aalter)
De kerk werd volledig heropgebouwd eind 15de en eerste helft van de 16de eeuw. In 1901-1903 werd de kerk onder leiding van architect J. Goethals vergroot met twee traveeën met een nieuwe westgevel en doopkapel.


ID: 34969 | Bouwkundig element

Goed te Beerblok

Nevelestraat 86 (Aalter)
Lag eertijds binnen de heerlijkheid van Reibroek en ontleende zijn naam aan zijn voormalige bezitters. Oudste vermelding in de registers van de Keure te Gent in 1426. Thans hoeve met losstaande bestanddelen met trek tussen bakstenen pijlers, gelegen aan het einde van een gekasseid pad.


ID: 211260 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Onderdale 11 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis daterend van eind 19de eeuw en schuur van 1907, met oudere kern, ingeplant ten noorden van het erf.


ID: 33406 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Onderdale 2A (Aalter)
Typisch eind 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen in een boomgaard en omhaagde moestuin achteraan. Ten westen, schuin ingeplant bakstenen woonhuis vernieuwd circa 1900


ID: 35015 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Poekedorpstraat 24 (Aalter)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); jaarsteentje 1901 in linker zijgevel.


ID: 34697 | Bouwkundig element

Hoeve Schoonberg

Schoonberg 11 (Aalter)
Hoeve met losstaande bestanddelen in U-vorm gegroepeerd en met woonhuis op terp. Vanuit het erf vertrekken vier dreven van circa 150 meter naar de vier windstreken. De dubbele beukendreef leidend naar de straat zou dateren van 1910.


ID: 34736 | Bouwkundig element

Rijhuisje

Stationsstraat 124 (Aalter)
Rijhuisje van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen); naar verluidt gebouwd in 1906-07 voor nummer 120-122. Beraapt geveltje met witomlijste muuropeningen.