2004 resultaten


ID: 34718 | Bouwkundig element

Herenhuis

Stationsstraat 45 (Aalter)
Dit herenhuis met omringende tuin werd gebouwd door baljuw Pieter Roelandts in 1774 met typerende gevelordonnantie en bewaard interieur.


ID: 34712 | Bouwkundig element

Classicistisch herenhuis

Stationsstraat 6 (Aalter)
Dit herenhuis werd in de tweede helft van de 18de eeuw opgetrokken in classicistische stijl in opdracht van de laatste baljuw van het Land van de Woestijne.


ID: 33377 | Bouwkundig element

Witte Huys

Veldstraat zonder nummer (Aalter)
Binnen de context van landelijke dorpsbebouwing bezit deze 18de-eeuwse herenwoning in rococostijl een monumentaal en prestigieus voorkomen met exclusief karakter. Typerend voor dergelijke 18de-eeuwse woning is de symmetrische dubbelhuisopstand en een volume van twee bouwlagen dat vijf traveeën breed is.


ID: 34775 | Bouwkundig element

Windmolen De Teerlingmolen

Weibroekdreef zonder nummer (Aalter)
De Teerlingmolen zou rond 1780 opgetrokken zijn als oliemolen. In 1882 werd een stoommachine in gebruik genomen en in 1924 werden de kap en het gevlucht verwijderd.


ID: 301677 | Bouwkundig geheel

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)
De Bogaardenstraat bevindt zich in het centrum van Aarschot ten noorden van de Demer aan de Hoogbrug en maakt deel uit van de historische verbindingsweg Diest – Lier die in de loop der tijden meermaals van naam veranderde.


ID: 122156 | Bouwkundig geheel

Begijnhof, Aarschot

Begijnhof 15-21, zonder nummer, Statiestraat 1 (Aarschot)
In 1259 schonken Hendrik III van Brabant en Aleydis van Bourgondië hun schuur en omgeving voor de oprichting van een nieuw begijnhof, dat zich verder uitbreidde, rondom een plein, in de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.


ID: 301678 | Bouwkundig element

Bakkerij Stalmans met neorenaissancepui

Bogaardenstraat 22 (Aarschot)
De voormalige bakkerij Stalmans opgetrokken in de vroege jaren 1920 is een historisch waardevolle getuige van de wederopbouw van Aarschot na de gewelddadige verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.


ID: 302297 | Bouwkundig element

Bankgebouw J. Nagels

Bogaardenstraat 23 (Aarschot)
Het bankgebouw met privéwoning werd pas in 1927 opgetrokken, wat vrij laat is in vergelijking met de omringende wederopbouwpanden. Dit late tijdstip en het feit dat het een prestigieuze financiële instelling betrof, is vermoedelijk de verklaring voor de afwijkende stijl die gehanteerd werd.


ID: 41431 | Bouwkundig element

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
Voormalige waterpoort, sluis en molen op de Demer, toebehorend aan de hertog.


ID: 301318 | Archeologisch geheel

Primitieve parochie van Weerde

Diestse steenweg zn (Aarschot)
De primitieve parochie van Weerde is een archeologische site van een parochiekerk met aansluitende nederzetting waarvan de geschiedenis gemakkelijk kan reiken tot de Karolingische periode.