217 resultaten


ID: 305514 | Bouwkundig element

Pomp- en zuiveringsgebouw

Abdijstraat zonder nummer (Leuven)
Het pomp- en filtergebouw in neotraditionele stijl werd in 1931 opgetrokken in opdracht van de vroegere Nationale Maatschappij der Waterleidingen of de huidige Watergroep. De pomp- en zuiveringsinstallatie werd gerealiseerd volgens de plannen van ingenieur J. Morsaint. Deze voorziening kreeg een in de omgeving passend architecturaal kader ontworpen door architect A. Van Moer. De technische installatie werd geleverd door de machinefabrieken Gebr. Stork & Co en Heemaf (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek), beide gevestigd in het Nederlandse Hengelo, waarvan de betrokken ingenieurs worden vermeld op de gevelsteen.


ID: 305515 | Bouwkundig element

Cité Ouvrière

Albert Stainierstraat 17-27 (Leuven)
Een groepsbebouwing van zes woningen die tot stand kwam in 1912 naar het ontwerp van de architect Fr. Van De Put. Deze bebouwing kadert in de aanleg van een arbeiderscité aan de Albert Stainierstraat en de Korbeek-Losestraat.


ID: 305516 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing Cité Ouvrière

Albert Stainierstraat 29-36, 37-41, Korbeek-Losestraat 53-63 (Leuven)
Eenheidsbebouwing van 21 arbeiderswoningen die tot stand kwam vanaf 1909 naar het ontwerp van de architect Fr. Van De Put. Deze eenheidsbebouwing kadert in de aanleg van een arbeiderscité aan de Albert Stainierstraat en de Korbeek-Losestraat.


ID: 305521 | Bouwkundig geheel

Tuinwijk Berkenhof

Berkenhoflaan 1-8, 9-29, Middelweg 77-107, Pater Perquylaan 1-20, 21-31, Pieter De Somerlaan 1-12, Willem Vanden Abeelelaan 11-41, Zwaluwenlaan 48-50, 51-52, 53-57 (Leuven)
De tuinwijk Berkenhof is gelegen ten zuiden van het centrum van Heverlee en ten westen van de Naamsesteenweg. De wijk met negentig wooneenheden werd tussen 1949-1950 gerealiseerd naar een ontwerp van architect R. Vandendael in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur van Heverlee.


ID: 305517 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats De Jacht

Bierbeekpleindreef zonder nummer (Leuven)
Begraafplaats De Jacht is gelegen langs de Bierbeekpleindreef, aan de rand van Heverleebos en Meerdaalwoud. De begraafplaats werd aangelegd vanaf 1959 als nieuwe gemeentelijke begraafplaats voor Heverlee volgens een waaiervormig aanlegplan op een rechthoekige plattegrond. Aangezien er een overdracht gebeurde van de voorgaande begraafplaats in het centrum van Heverlee, kregen enkele historische graven hier een nieuwe plaats.


ID: 305620 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch hoekhuis met café

Bierbeekstraat 2A, Léon Schreursvest 1 (Leuven)
Beeldbepalend hoekgebouw met café in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1894 samen met drie aanpalende burgerhuizen opgetrokken in opdracht van Valère Aelbrecht.


ID: 305720 | Bouwkundig element

Eenheidsbebouwing

Bierbeekstraat 97-105, Tivolistraat 16-23, 24, 24A (Leuven)
Eenheidsbebouwing van veertien arbeiderswoningen met aansluitend hoekpand, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1932 in opdracht van Jan Mommens, zaakvoerder van de schrijnwerkerij Mommens Frères uit Leuven, naar ontwerp van architect Jean Dewit. Ensemble van aaneengesloten enkelhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak met een gevelbreedte van twee traveeën, met aansluitend op de hoek van de Tivolistraat en Bierbeekstraat een hoekpand van drie bouwlagen dat als winkelhuis de rijwoningen aan weerszijden met elkaar verbindt.


ID: 305518 | Bouwkundig element

Neoclassicistische burgerhuizen

Broekstraat 15-17 (Leuven)
Deze twee meergezinswoningen in neoclassicistische stijl werden opgetrokken in 1904 en 1910 in opdracht van Willem Mommaels-Vandenbossche, bouwkundige te Heverlee. Wellicht was hij zelf de architect van zijn eigen woningen. Er zijn verschillende projecten in Leuven op de naam van architect Guillaume Mommaels gekend. Beide woningen in de Broekstraat hebben een gelijkaardige, verfijnde stucversiering, waarin opschriften zijn verwerkt: nummer 15 draagt het jaartal 1904 boven het centrale bovenvenster, de gevel van nummer 17 draagt de naam “Vrede” in de deurtravee.


ID: 305522 | Bouwkundig element

Pompstation en verzamelput

Broekstraat 150 (Leuven)
Op het terrein van de Watergroep gelegen langs de Broekstraat, zijn een loods en een achthoekig paviljoen uit 1890 bewaard. Ze werden opgericht als pompstation en verzamelput door de Waterleiding-Exploitatiemaatschappij van Rotterdam.


ID: 305519 | Bouwkundig element

Ensemble van burgerhuizen

Broekstraat 28-34 (Leuven)
Dit ensemble van vier burgerhuizen werd opgetrokken naar een bouwdossier van 1906 opgemaakt door architect Guillaume Mommaels in opdracht van Henri Dejongh. Het ensemble wordt bepaald door een verzorgd veelkleurig baksteenmetselwerk in de levendig opgebouwde gevels. Van Mommaels zijn gelijkaardige ensembles in Leuven gekend.