Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2037 resultaten


ID: 41431 | Bouwkundig element

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
De 's Hertogenmolens vormen een uniek molenpatrimonium dat in oorsprong teruggaat tot de 14de eeuw. De huidige constructie, meer bepaald het centrale vijfledige deel met zijn kenmerkende puntgevels dateert uit de 16de eeuw. De molen vervulde in de loop van de geschiedenis verschillende functies van graanmolen, schorsmolen en glasmolen en fungeerde tegelijk door zijn unieke ligging ook als brug over de Demer en als verdedigingsbouwwerk voor de stad.


ID: 42617 | Bouwkundig element

't Hof ten Steen

Helen-Bosstraat 30 (Linter)
Het Hof ten Steen omvat de restanten van een 16de-eeuwse heerlijkheid, van de omgrachte waterburcht bleven het algemeen silhouet, de kwadraatstructuur en de noordoostelijke hoektoren bewaard.


ID: 15230 | Bouwkundig element

't Volkshuis

Vermorgenstraat 9-11 (Sint-Niklaas)
In het straatbeeld opvallend gebouw in art-decostijl, naar ontwerp van architect Robert Soebert van 1925. Voorgevel van vier traveeën met drie hoge bouwlagen en plat dak, in bak- en hardsteen.


ID: 300773 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Aaigemdries

Aaigemdries 7, Landries 5 (Erpe-Mere)
De Aaigemdries binnen het gelijknamig gehucht te Erpe-Mere is een goed bewaard relict van een gemene en/of gemeentelijke weidegrond ten voordele van de ingezetenen van de gemeente en/of van het gehucht. Deze driessite is vermoedelijk ontstaan tijdens de eerste ontginningen in de middeleeuwen. De landelijke bebouwing rond de “Dries” is steeds sterk bepalend geweest voor zijn oorspronkelijk en huidig karakter en verhoogt in sterke mate de eigenheid van de dries. De nog bewaarde hoeves bevinden zich aan de Landries (nummer 5) en de Aaigemdries (nummer 7). In de onmiddellijke nabijheid van de hoeve Aaigemdries 7 staat, tussen drie linden, een calvarie.


ID: 20839 | Bouwkundig element

Aalmoezenierswoning van klooster van Poortakker

Oude Houtlei 56 (Gent)
Bij het klooster van Poortakker hoort een aan de straat palende neogotische woning, vroeger bewoond door de aalmoezenier van het klooster. Volgens de voorgevelopstand van de woning bij de bouwaanvraag van 1877 telde het huis aanvankelijk slechts twee bouwlagen. De verhoging van het huis met een tweede bovenverdieping en de toevoeging van de vierkante hoektoren zal wellicht deel uitgemaakt hebben van de latere vergroting van het huis die die 1906 kadastraal werden geregistreerd.


ID: 301951 | Bouwkundig element

Abdij ten Putte en ruime omgeving

Abdijstraat, Claventweg, Kloosterbrugstraat, Leffingestraat, Naaikapelleweg, Nieuwpoortse Steenweg (Gistel)
De ruime omgeving van abdij Ten Putte in Zevekote (Gistel) wordt gekenmerkt door een open landschap met voornamelijk akkerland.


ID: 9250 | Bouwkundig element

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Weggevoerdenstraat (Ninove)
Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen. Van de voormalige abdijsite resteren nog, behalve de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de ingangspoort, de priorij, een éénlaagse woning van vier traveeën onder een hoog schilddak uit de eerste helft van de 18de eeuw, een veldpoort, een barok poortgebouw uit de 17de eeuw die toegang gaf tot het voormalige neerhof en tot slot de watermolen op de Molenbeek van 1645.


ID: 42696 | Bouwkundig element

Abdij van Vrouwenpark, heden klooster der montfortanen

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Vrouwenpark is één van de weinige en voor wat Brabant betreft de enige cisterciënzerinnenabdij waarvan belangrijke restanten uit de 13de eeuw - periode van ontstaan en hoogbloei - bewaard bleven.


ID: 10589 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Abdijdomein Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth

Nazaretdreef 99-103 (Lier)
Van de in 1235 opgerichte abdij, die in 1247 naar de Nazarethdreef verhuisde, blijft enkel nog het in 1762 opgerichte poortgebouw over. Het domein is toegankelijk via een beukendreef, de Nazarethdreef, in het zuidoosten. Een deel van de oorspronkelijke omgrachting van de abdij is nog bewaard gebleven.


ID: 43652 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Steine

Steine-Hoevestraat 5 (Westerlo)
Het complex bestaat uit een 16de-eeuws gebouw met een haakse uitbreiding en een 17de-eeuwse monumentale schuur.