6 resultaten


ID: 300398 | Landschappelijk geheel

Munsterbos, kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei

Bilzen, Eigenbilzen, Hoelbeek, Munsterbilzen, Waltwilder (Bilzen), Zutendaal (Zutendaal)
"Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei" is een groene ruimte in het overgangsgebied tussen Kempen (zandstreek) en vochtig Haspengouw (zandleemstreek), gelegen tussen de woonkernen van Munsterbilzen, Waltwilder, Hoelbeek, Eigenbilzen, Gellik en Zutendaal. Het gebied omvat 1) een deel van de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau waar de oude heidegebieden zich situeren, 2) het Munsterbos en 3) een cluster van kastelen en parken in en langs kleine beekvalleien. Het verschil in beplantingen markeert de grens tussen het vroegere heidegebied (naaldbos) en het samenvloeiingsgebied van de beken (populier en hooiweiden).


ID: 302714 | Landschappelijk element

Kasteelpark Groenendael

Groenendaal 1-2 (Bilzen)
Dit landgoed in het Limburgse dorpje Waltwilder, nu een deelgemeente van Bilzen, kende een ontwikkeling die exemplarisch is voor menig kasteeldomein in Limburg. De namen van Loonse, later Luikse families als Joncholt, Elderen, Lamboy, Grady en Rosen zijn er mee verbonden.


ID: 302928 | Landschappelijk element

Bomengroep van oosterse platanen

Groenendaal zn (Bilzen)
Bomengroep van 7 oosterse platanen, die een relict vormen van de vroegere parkaanleg rond het kasteel van Groenendaal.


ID: 302904 | Bouwkundig element

Weerstandskapel

Weerstandspad zonder nummer (Bilzen)
Kapel voor de herdenking van terechtgestelde en omgekomen verzetslieden van het Geheim Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee marmeren gedenkplaten flankeren de in 1947 gebouwde kapel. Op de platen staan de namen van de 51 omgekomen weerstanders.


ID: 303996 | Landschappelijk element

Loopgraaf in Munsterbos

Weerstandspad zonder nummer (Bilzen)
Een fragment van een loopgraaf (<100m) in Munsterbos. De loopgraaf is vrij diep en heeft aan weerszijden opgeworpen weringen: een borst- en rugwering.


ID: 303939 | Landschappelijk element

Loopgraven in kasteeldomein Groenendaal

Zangerheistraat zonder nummer (Bilzen)
In het noorden van kasteeldomein Groenendaal liggen onder bos ongeveer 230 m loopgraven die in noordwest-zuidoostelijke richting zijn georiƫnteerd.