16 resultaten


ID: 308034 | Landschappelijk element

Fijnspar bij splitsing wegen

Overrepen (Tongeren)
In Kolmontbos markeert een solitaire fijnspar die op een heuveltje werd geplant, de splitsing van de holle weg met een wegtracé dat naar de burchtruïne leidt. De aanplant van de fijnspar kadert vermoedelijk in de landschappelijke parkaanleg rondom het Kasteel van Kolmont in de 19de eeuw waarbij Kolmontbos en de ruïne werden geïntegreerd. De fijnspar werd als solitaire boom bij de splitsing van twee wegen geplant om dit punt te markeren. 


ID: 307977 | Landschappelijk element

Holle weg

Overrepen (Tongeren)
Een holle weg doorkruist het Kolmontbos van zuidwest naar noordoost. Het betreft een vrij recht wegtracé dat dwars op de helling loopt en zich diep heeft ingesneden. Langs weerszijden van de holle weg werden Amerikaanse eiken aangeplant. Langs één zijde van de weg staat ook een rij van een vijftal knothaagbeuken. Vermoedelijk was dit een van de oude wegen die geïntegreerd werd bij de parkaanleg en inrichting van het Kolmontbos bij het kasteel op het einde van de 19de eeuw.


ID: 307366 | Landschappelijk element

Holle weg Kolmontbos

Overrepen (Tongeren)
In Kolmontbos slingert een holle weg van het zuidoosten naar het noordwesten. De weg is diep ingesneden in de helling van de Oude Berg. Langs de holle weg staan verspreid een aantal knothaagbeuken en monumentale beuken met inkervingen. Bij een solitaire fijnspar splitst de holle weg in een noordelijk en zuidelijk tracé.


ID: 307975 | Landschappelijk element

Holle weg Oude Kolmontstraat

Oude Kolmontstraat (Tongeren)
De Oude Kolmontstraat loopt langs de hoogstamboomgaard ten noordwesten van Kolmontbos. Het is een onverharde smalle weg die de Kolmontstraat in het noorden met de Burchtstraat in het zuiden verbindt. De holle weg heeft zich ingesneden in de flank van de Oude Berg. 


ID: 307196 | Landschappelijk element

Knotbomenrij met es en haagbeuk

Overrepen (Tongeren)
Het bos van Kolmont grenst in het noordwesten aan een weideboomgaard met een poel. Ter hoogte van de poel wordt de bosgrens gemarkeerd door een rij voormalige knotbomen. De rij bestaat uit drie lage geknotte essen, een vijftal knothaagbeuken en drie sterk uitgegroeide haagbeuken die vrij hoog werden geknot. Deze bomen staan op een boswal, vermoedelijk een relict van een oude wal die de grens van het bos markeerde.


ID: 307972 | Landschappelijk element

Leipeer

Heideweg 2 (Tongeren)
Tegen de westelijke zijgevel van het woonhuis bij een hoeve werd een perelaar geplant waarvan de takken horizontaal in negen etages geleid werden. Ook tegen de zuidgevel staan nog twee leiperen met restanten van gesteltakken die horizontaal tussen de deur en de ramen werden geleid.


ID: 307344 | Landschappelijk element

Lijnaanplantingen als bosgrens

Overrepen (Tongeren)
Kolmontbos wordt in het zuidwesten begrensd door verschillende soorten lijnaanplantingen. Het betreft een rij knothaagbeuken met verspreid een aantal meidoornstammen die wijzen op een tweede grensmarkering. In het zuidoosten staat een rij van vijf opgaande zomereiken. Al deze elementen markeren de historische bosgrens.


ID: 307412 | Landschappelijk element

Mammoetboom Kolmont

Overrepen (Tongeren)
De burchtruïne van Kolmont ligt op een deels kunstmatig aangelegde heuvel. Op de voormalige binnenplaats staat een recent afgestorven mammoetboom overgroeid met klimop. Deze boom werd vermoedelijk aangeplant bij de landschappelijke parkaanleg rondom het Kasteel van Kolmont in de 19de eeuw waarbij de ruïne werd geïntegreerd. De mammoetboom werd als solitaire markante boom centraal op de binnenplaats van de burcht geplant.


ID: 308019 | Landschappelijk element

Meidoornhaag

Overrepen (Tongeren)
In het zuidoosten van Kolmontbos staat aan de bosrand een relict van een meidoornhaag. Vermoedelijk werd deze haag aangeplant om een eigendomsgrens te markeren. De bosrand is geleidelijk aan uitgegroeid naar de vallei zodat de doorgeschoten haag vandaag de historische bosgrens aangeeft.


ID: 307978 | Landschappelijk element

Opgaande beuk met inkervingen

Overrepen (Tongeren)
Ten noordoosten van de ruïne van Kolmont staat op de wal van de droge gracht een monumentale opgaande beuk. In de stam van de boom zijn talrijke inkervingen aangebracht. Opmerkelijk is de inscriptie AVV-VVC in kruisvorm, afkorting voor 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus', een bekende leuze uit de Vlaamse Beweging.