197 resultaten


ID: 59270 | Bouwkundig element

Afspanning

Maagd van Gent 65 (Sint-Laureins)
Dijkhuis van drie traveeën en één bouwlaag hoog onder zadeldak (pannen), gelegen op de grens met IJzendijke (Nederland), vermoedelijk gebouwd eind 19de eeuw, toentertijd eveneens afspanning aan de grensovergang.


ID: 59067 | Bouwkundig element

Afspanning De Witte Leeuw

Stee 20 (Sint-Laureins)
Voormalige afspanning "De Witte Leeuw", later de "Gouden Leeuw", thans privé-woning, in kern twee woningen en minstens opklimmend tot begin 18de eeuw.


ID: 58287 | Bouwkundig element

Arbeiderswoning

Bisdomstraat 37 (Sint-Laureins)
Vrijstaande arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), met omringende tuin. Volgens kadastergegevens nieuw gebouwd in 1910. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand onder aflijnende kroonlijst. Getoogde muuropeningen, vensters met witgeschilderd houtwerk en luiken. Later (?) aanbouwsel rechts onder lessenaarsdak.


ID: 59043 | Bouwkundig element

Arbeiderswoning

Zandstraat 1 (Sint-Laureins)
Klein arbeidershuisje van 1879, aansluitend bij de kleine dorpshuisjes in de Nieuwstraat, die meestal verbouwd zijn. Typisch polderhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (rode pannen) met witgeschilderde gevels. Gedichte deur en twee kleine venstertjes in de voorgevel.


ID: 59100 | Bouwkundig element

Arbeiderswoning

Calusdijk 14 (Sint-Laureins)
Dijkhuisje gelegen tussen de dijkweg en de Sint-Annapolderwatergang. Arbeidershuisje van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Gecementeerde gevel.


ID: 58311 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Dorpsstraat 159 (Sint-Laureins)
Achterin gelegen boerenhuis met fraai voortuintje met geschoren buxussen onder meer in de vorm van kippen. Woonhuis van vier traveeën onder één pannen zadeldak met de garage rechts, in kern opklimmend tot begin 19de eeuw.


ID: 58335 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Leemweg 51 (Sint-Laureins)
Achterin gelegen boerenhuis in omhaagde tuin, van vijf traveeën onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1901. Baksteenbouw met getoogde muuropeningen, nieuw schrijnwerk en luiken. Aflijnende bakstenen muizentandfries onder de hanggoot.


ID: 59076 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Ketterijstraat 36 (Sint-Laureins)
Achterin gelegen boerenhuis met ruime voortuin afgesloten door een fraai ijzeren hek op hardstenen voet, met voetgangershek tussen gietijzeren zuiltjes in de as van de voordeur en dubbel hek aan gemetste pijlers links.


ID: 59096 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Ketterijstraat 39 (Sint-Laureins)
Achterin gelegen boerenhuis met ruime voortuin, van de straat afgesloten door ijzeren hekwerk, met voetgangershekje en dubbel hek tussen ijzeren pijlers rechts.


ID: 59264 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Beoostereedepolderdijk 4 (Sint-Laureins)
Mooi gelegen boerenhuisje op de met populieren beplante dijk en in de nabijheid van het Leopoldkanaal en de Bentillekreek. Huidige woning vermoedelijk gebouwd circa 1920 op de plaats van een ouder huis, zie kadasterarchief.