83 resultaten


ID: 39943 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Alfred Algoetstraat 110 (Lennik)
Boerenhuis met nok evenwijdig aan straat en met een onderkelderde verdieping van zeven traveeën onder pannen zadeldak, gebouwd einde 18de-begin 19e eeuw.


ID: 39940 | Bouwkundig element

Huis Vossen

Alfred Algoetstraat 2-4, 2B, 4B (Lennik)
Aanvankelijk een dubbelhuis van zeven traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


ID: 39941 | Bouwkundig element

Schepenbank

Alfred Algoetstraat 31 (Lennik)
De hoevegebouwen, een U-vormige compositie rond de binnenkoer, dateren uit de 18de-begin 19de eeuw, doch grondig verbouwd. Het erf heeft een bij de gebouwen aansluitende boomgaard en wordt omzoomd door een meidoornhaag.


ID: 39938 | Bouwkundig element

Kasteel in Frans-classicistische stijl

Alfred Algoetstraat 43 (Lennik)
Frans-classicistisch kasteel met drie in U-vorm opgestelde vleugels daterend van 1761 en gebouwd door baron de Man.


ID: 39942 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Alfred Algoetstraat 45 (Lennik)
Mank boerenhuis met twee verdiepingen en zadeldak met rechterwolfseinde, door voorgevelankers gedateerd 1785.


ID: 39939 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Kwintensparochie met tuin

Andreas Masiusplein 9 (Lennik)
Pastorie gebouwd in 1735 door het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel en gerestaureerd en aanzienlijk vergroot in 1769 met ommuurde tuin van 35 are; relicten van oude beplanting, onder meer een monumentale mammoetboom.


ID: 39956 | Bouwkundig element

Bijgebouw

Assesteenweg 150 (Lennik)
Bijgebouw (nok loodrecht op straat) met lemen langsgevels.


ID: 39957 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Assesteenweg 192 (Lennik)
Voorheen een boerenhuis van zeven traveeën met één verdieping en zadeldak op geprofileerde houten modillons, daterend van 1778.


ID: 39954 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Assesteenweg 25 (Lennik)
Gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit de 19de eeuw. Boerenburgerhuis van twee traveeën met één bouwlaag en vier van twee verdiepingen, afgedekt met zadeldaken, gedateerd 1869.


ID: 39955 | Bouwkundig element

Langgestrekt hoevetje

Assesteenweg 70 (Lennik)
Langgestrekt hoevetje gedateerd 1877 door gevelankers en hoger gelegen dan het straatniveau; boerenhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak (pannen en kunstleien).