Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

5698 resultaten


ID: 26269 | Bouwkundig element

't Goed te Bassebeke

Bassebeekstraat 13 (Gent)
Woning en serres van vroegere groenteteler gesitueerd in de straatbocht; met gras begroeid voorerf afgesloten met gietijzeren hek tussen linden aan een vijvertje. Woonhuis met zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dakruitertje, daterend van 1880. Aan weerszijden achteraan het huis bijgebouwen en ronde alleenstaande schoorsteen. Dienstgebouw rechts bevat oudere kern van vroegere hoeve.


ID: 24450 | Bouwkundig element

't Huis Baudeloo

Baudelostraat 19, 19A-D (Gent)
Enkelhuis met neogotische trapgevel gedateerd en gesigneerd 1905 J.G. Semey. Natuurstenen pui met kruiskozijnen en rondboogdeur gevat in rondboognissen, met neogotisch maaswerk in het boogveld. Bakstenen bovenbouw in overstek, steunend op drie rondbogen opgevangen door consoles in de vorm van hoofdjes, geïnspireerd op de 16de-eeuwse architectuur evenals de met terracotta reliëfs versierde boogvelden gewijd aan de paters van de Baudeloo-abdij.


ID: 24449 | Bouwkundig element

't Huys Druivesteeg

Baudelostraat 17, 17A-F (Gent)
Burgerhuis zogenaamd "'t Huys Druivesteeg", opgetrokken naar ontwerp van J.G. Semey. Deel uitmakend van een merkwaardige huizenrij in eclectische stijl daterend uit begin 20ste eeuw. Twee traveeën van twee bouwlagen onder een zadeldak.


ID: 20839 | Bouwkundig element

Aalmoezenierswoning van klooster van Poortakker

Oude Houtlei 56 (Gent)
Bij het klooster van Poortakker hoort een aan de straat palende neogotische woning, vroeger bewoond door de aalmoezenier van het klooster. Volgens de voorgevelopstand van de woning bij de bouwaanvraag van 1877 telde het huis aanvankelijk slechts twee bouwlagen. De verhoging van het huis met een tweede bovenverdieping en de toevoeging van de vierkante hoektoren zal wellicht deel uitgemaakt hebben van de latere vergroting van het huis die die 1906 kadastraal werden geregistreerd.


ID: 19887 | Bouwkundig element

Abdij Nieuwen-Bosch

Tweebruggenstraat 34-36 (Gent)
Grotendeels behouden 17de-eeuwse gebouwen, met uitzondering van het gesloopte kwartier van de abdis en de in begin 19de eeuw door brand vernielde gebouwen. De oude kloostergang bestond uit rondom een niet volledig gesloten rechthoekig hof gerangschikte panden en een kapel met westtoren aan de noordelijke kant van de hof. De kapel werd aanzienlijk verfraaid eind tweede kwart 17de eeuw. In de 18de eeuw werden de overige kloostergebouwen vergroot en verbouwd naar ontwerp van architect Bernard de Wilde. Nog latere uitbreidingen.


ID: 19112 | Bouwkundig element

Abdij of Klooster van Doornzele

Doornzelestraat 15 (Gent)
Abdij of klooster van Doornzele, hier gevestigd sinds 1586. Van het voormalige klooster resteert enkel de kloostergang op vierkante plattegrond met oorspronkelijk behouden oostelijk pand, gedateerd 'anno 1661'.


ID: 19531 | Bouwkundig element

Abdij van Terhaegen

Brandweerstraat 6, Molenaarsstraat 22-30 (Gent)
Voormalige abdij van Terhaegen, later klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef en Sint-Anna. Bouw van een nieuw klooster in de vroege 17de eeuw. Kapel gesitueerd aan de Molenaarsstraat klaar in 1614, klooster voltooid in 1636. Bestaande uit een aantal panden gerangschikt rondom een rechthoekig en een vierkante kloosterhof.


ID: 26668 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Goed te Maalgaver

Maalgaver 32 (Gent)
Voormalige abdijhoeve genaamd "Goed te Maalgaver" en ook "'t Lappersfort", gelegen tussen akkers binnen gedeeltelijk bewaarde omwalling afgezoomd met populieren en op circa 500 meter van de straat bereikbaar langs een grintpad. Hoeve met losstaande bestanddelen geschikt rondom een onregelmatig rechthoekig voorerf.


ID: 26400 | Bouwkundig element

Abdijhoeve Het Rijcke Gasthuys

Pontstraat 10 (Gent)
Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een met gras begroeid erf. Ten westen woonhuis met 17de-eeuwse kern en ten oosten bedrijfsvleugel met stallen en schuur volgens geveldatering verbouwd in 1754. Bakhuis ten noorden met verweerde tuitgevel.


ID: 20652 | Bouwkundig element

Achterbouw met schrijnwerkerij

Kortrijksepoortstraat 236 (Gent)
In het voetpad, voor de fraaie winkelpui van nummer 236 verraadt een natuurstenen vloeromlijsting met metalen valluik een onderdoorgang naar een vroeger naar de Leie afhellend steegje: rechts van dit bevindt zich volgens een gevelopschrift de "mechanise slypery E. Bauwens". Deze werd in 1846 als timmermansmagazijn Aug. Otten opgericht.