32 resultaten


ID: 43605 | Bouwkundig element

Afspanning

Dutselstraat 1 (Holsbeek)
Afspanning op de gevelsteen boven de deur gedateerd 1822. Twee verdiepingen hoog bak- en zandstenen dubbelhuis.


ID: 43613 | Bouwkundig element

Boerenburgerhuis

Gobbelsrode 68, 68A (Holsbeek)
Bak- en zandstenen huis met twee verdiepingen uit einde 18de eeuw.


ID: 43621 | Bouwkundig element

Boerenhuisje in leembouw

Steenweg op Kortrijk-Dutsel zonder nummer (Holsbeek)
Boerenhuisje in leembouw.


ID: 43608 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Sluisbeekstraat 9 (Holsbeek)
Huis met anderhalve verdieping, zadeldak en middendakvenster. De achtergevel vertoont licht steekboogvormige vensters en een gelijkaardige deur met jaartal 1807 in het bovenlicht.


ID: 43595 | Bouwkundig element

Dorpswoning

Gebr. Van Tiltstraat 43 (Holsbeek)
Dorpswoning in leembouw.


ID: 43622 | Bouwkundig element

Dwarsschuur

Rodestraat zonder nummer (Holsbeek)
Dwarsschuur opgetrokken uit leem.


ID: 43597 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Leuvensebaan 298 (Holsbeek)
Bak- en zandstenen hoeve uit de 18de eeuw. Recente schuur en aanhorigheden.


ID: 43599 | Bouwkundig element

Hoeve Heilig Geesthof

Smisstraat 1 (Holsbeek)
Middelgrote hoeve op L-vormig grondplan boven de korfbooginrijpoort gedateerd 1735. Hoofdzakelijk baksteenbouw met verwerking van kalk- en ijzerzandsteen.


ID: 43596 | Bouwkundig element

Hoeve Molenhof

Kortrijksebaan 55-59 (Holsbeek)
Vrij ruime hoeve gedateerd 1740 op de sluitsteen van de arduinen, van neuten en imposten voorziene rondboog inrijpoort. Baksteenbouw met verwerking van blauwe hardsteen, kalk- en ijzerzandsteen. Aanpalende schuur op ijzerzandstenen sokkel, voorzien van een van 1731 gedagtekende rondbooginrijpoort.


ID: 43593 | Bouwkundig element

Hof ter Winge

Bergestraat 101 (Holsbeek)
Bezijden de Wingebeek gelegen hoeve van het langgeveltype, boven de voordeur gedateerd. Oorspronkelijk volledig van leem gebouwd met zichtbare ankerbalken. Bakhuis van baksteen uit de 18de eeuw.