Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

30 resultaten


ID: 214043 | Bouwkundig element

Aanlegplaats 't Brouwerietje

Westpoeselstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Ter hoogte van het Kanaal Ieper-IJzer en de Westpoezelstraat bevond zich tot na het Interbellum tussen kilometerpaal 12 en kilometerpaal 11 de aanlegplaats van ’t Brouwerietje. Vandaag herinneren nog een meerpaal en een restant van een meerpaal, als ook een in het maaiveld nog enigszins zichtbaar restant van een betonnen kaaimuur.


ID: 213602 | Bouwkundig element

Betonnen militaire post

Westkaaipad zonder nummer (Ieper)
Bijna volledig ondergrondse betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog.


ID: 214031 | Bouwkundig element

Brandstoffenbedrijf Vannieuwenhuyse

Westkaai 34A-B (Ieper)
Het voormalige brandstoffenbedrijf Vannieuwenhuyse, bestaande een gekasseid erf met ateliers en magazijnen met mazoutopslagplaatsen en aan de straatzijde een woonhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder geknikt zadeldak.


ID: 30627 | Bouwkundig element

Burgerhuis en maalderijcomplex

Langemarkseweg 1 (Ieper)
Burgerhuis, met aanleunend maalderijcomplex gelegen aan het kanaal Ieper-Ijzer.


ID: 214032 | Bouwkundig element

Café Den Hoed

Oostkaai 2 (Ieper)
De herberg Den Hoed in wederopbouwarchitectuur, gekenmerkt door één bouwlaag onder geknikt zadeldak van rode mechanische dakpannen, doorbroken door trapgevel, en geel baksteenparement, doorbroken door korfboogvormige openingen.


ID: 300141 | Landschappelijk geheel

De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart

Merkem (Houthulst), Boezinge, Brielen, Ieper, Zuidschote (Ieper), Bikschote (Langemark-Poelkapelle), Noordschote (Lo-Reninge)
Dit gebied wordt gevormd door een tweetal gekanaliseerde waterlopen, de Ieperlee en de Martjesvaart. De Ieperlee is tegenwoordig een kleine waterloop die niet overal in het landschap even duidelijk zichtbaar is. Toch kent het een lange geschiedenis die sterk samenhangt met de ontwikkeling van de stad Ieper. Bij Drie Grachten stroomt de Ieperlee in het Kanaal Ieper-Ijzer (soms ook Ieperleekanaal genoemd), dat sinds lange tijd de scheepvaartfunctie van de Ieperlee overgenomen heeft en nu het meest opvallende landschapselement binnen deze ankerplaats is. Bij Drie Grachten stroomt tevens de Martjesvaart in het kanaal. Deze vaart is een gekanaliseerde waterloop die tot het grondgebied Merkem behoorde. Bij het dorp Merkem vormen het kasteel en park van de familie de Coninck de Merckem een belangrijk historisch en landschappelijk geheel.


ID: 214030 | Bouwkundig element

Firma Blootacker & Vermeersch

Westkaai 32 (Ieper)
In het kader van de wederopbouw van de handelskaai op het einde van het Ieperleekanaal werd op Kaai-West omstreeks 1933 door de graan- en meststoffenhandelaars Blootacker & Vermeersch een groot magazijn gebouwd voor de opslag van granen, meststoffen en veevoeders en voor het mechanisch reinigen van granen.


ID: 214052 | Bouwkundig element

Gehucht Drie Grachten

Ieperleedijkstraat zonder nummer, zonder nummer (Houthulst)
Het gehucht Drie Grachten ligt ten westen van Merkem waar de steenweg van Merkem naar Noordschote het kanaal Ieper-IJzer kruist.


ID: 214034 | Bouwkundig element

Graanhandel Vandeputte

Oostkaai 4 (Ieper)
In het kader van de wederopbouw van de handelskaai op het einde van het Ieperleekanaal liet Alidore Vandeputte vanaf de vroeger jaren 1930 ten zuiden van het steenbakkersbedrijf Delvoye op Kaai-Oost grote graanmagazijnen met bijhorend woonhuis bouwen.


ID: 214033 | Bouwkundig element

Handelsgebouw

Oostkaai zonder nummer (Ieper)
Het in rode baksteen opgetrokken gebouw met getrapte voorgevel, gekenmerkt door een houten koetspoort onder metalen linteel, herinnert aan de initiële handelsfunctie van de kaai.