175 resultaten


ID: 135069 | Landschappelijk geheel

Kobbegem en Bollebeek

Asse, Kobbegem, Mollem, Zellik (Asse), Brussegem (Merchtem)
Deze ankerplaats is gelegen tussen Asse en Wemmel. Bollebeek en Kobbegem zijn zeer landelijke gehuchten rond enkele historische hoeves, aansluitend bij een open landschap. Het gebied wordt gekenmerkt door de alluvia van een aantal beken. Perceelsvormen bleven gedurende enkele eeuwen nagenoeg ongewijzigd. Bomengroepen, bomenrijen, taluds en houtkanten accentueren het landschap. Aan de rand van de drassige beekdalen vinden we talrijke bronnen.


ID: 76810 | Bouwkundig element

Trappenhoeve met Ichelgemmolen

Ichelgemstraat 23 (Asse)
Trappenhoeve met bijhorende Ichelgemmolen, één van de drie watermolens die eertijds op de Molenbeek draaiden. De oudste vermelding van de genoemde molen zou dateren van 1129.


ID: 135120 | Landschappelijk geheel

Buggenhoutbos

Buggenhout (Buggenhout), Merchtem (Merchtem)
Het huidige Buggenhoutbos, op grondgebied van de gemeente Buggenhout, is maar een bescheiden overblijfsel van een circa 1000 hectare groot boscomplex, dat al in de 12de eeuw werd vermeld als het ‘Beuckenhoudt’. Het veranderde heel vaak van eigenaar en verloor tussen de 13de en 20ste eeuw meer dan de helft van de beboste oppervlakte. Het Buggenhoutbos ligt in het overgangsgebied tussen de zand- en de zandleemstreek. Vanaf de zuidelijke bosrand heeft men zicht op het Brabantse heuvelland.


ID: 135070 | Landschappelijk geheel

Amelgem - Ossel

Meise (Meise), Brussegem, Hamme (Merchtem), Wemmel (Wemmel)
Deze ankerplaats ligt ten westen van Meise en sluit aan bij de Nationale Plantentuin van Meise. Het gaat om een ongerept abdijdomein van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves. Het gebied van Amelgem tot Ossel heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter met contrasten tussen open kouters en diep ingesneden colluviale dalen van de Hammervonnisbeek en de Molenbeek. Ook het kasteel van Ossel en het Hagenkasteel horen bij deze ankerplaats.


ID: 40216 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve Onze-Lieve-Vrouwehof

Lovegemstraat 8 (Meise)
Historische gesloten hoeve met rechthoekige binnenplaats waarvan het gebouwenbestand gedeeltelijk opklimt tot de 17de eeuw, aangevuld met volumes uit de 19de eeuw.


ID: 303857 | Bouwkundig element

Burgerhuis

August De Boeckstraat 73 (Merchtem)
Burgerhuis met art-decovormgeving, lijstgevel verlevendigd door de hoger opgetrokken deurtravee en afgeronde erker van de bovenverdieping, kadastraal geregistreerd in 1936 en gebouwd naar ontwerp van architect Jean De Roy.


ID: 40329 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve Hof te Hamme

Biesboslaan 7, 7A-B, Lindestraat 32 (Merchtem)
Het huidige Hof te Hamme is de pachthoeve van het gelijknamige, historische goed, dat een afhankelijkheid was van de abdij van Affligem. De pachthoeve is in haar huidige vorm bewaard als een semigesloten hoeve rond een binnenplaats, waarvan de bebouwing dateert uit de 18de en 19de eeuw, en vanaf de late 20ste eeuw werd gerestaureerd en herbestemd tot een wooncomplex.


ID: 303858 | Bouwkundig element

Winkel

Bogaerdstraat 29 (Merchtem)
Gaaf bewaarde dorpswoning, lijstgevel centraal verhoogd met een afgerond dakvenster en de benedenverdieping voorzien van winkelpui, kadastraal geregistreerd in 1927.


ID: 303859 | Bouwkundig element

Herenhuis

Bogaerdstraat 3 (Merchtem)
Herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, gebouwd als dokterswoning en kadastraal geregistreerd in 1847, voorgevel aangepast tijdens het eerste kwart van de 20ste eeuw.


ID: 40324 | Bouwkundig element

Sint-Annakapel

Bollestraat 2 (Merchtem)
Kapel gewijd aan Sint-Anna en uitgewerkt in traditionele bak- en zandsteenstijl, opklimmend tot circa 1700 toen de kenmerkende, laatbarokke voorgevel tot stand kwam. De kapel werd vermoedelijk uitgebreid omstreeks 1782. De meest recente restauratiecampagne dateert van 2001-2008.