233 resultaten


ID: 304562 | Bouwkundig geheel

Bruggenhoofd Gent

Astene (Deinze), Baaigem, Gavere, Semmerzake, Vurste (Gavere), Gontrode, Melle (Melle), Bottelare, Lemberge, Melsen, Munte, Schelderode (Merelbeke), Eke, Nazareth (Nazareth), Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke (Oosterzele), Wetteren (Wetteren)
Belgische verdedigingslinie met bunkers, tussen 1934 en 1938 aangelegd op een achttal kilometer ten zuiden van Gent, meer bepaald tussen Astene (Deinze) en Kwatrecht (Wetteren).


ID: 200750 | Landschappelijk element

Kasseiweg Lange Munte

Lange Munte zonder nummer, Staatsbaan zonder nummer (Gavere, Oosterzele)
Deze 4 kilometer lange kasseiweg werd aangelegd kort voor de Tweede Wereldoorlog met mozaïekkasseitjes in een boogverband en verbindt de dorpskom van Scheldewindeke met de weg Gent – Brakel.


ID: 135212 | Landschappelijk geheel

Scheldevallei tussen Welden en Gavere

Asper, Dikkelvenne, Gavere (Gavere), Zingem (Kruisem), Heurne, Mater, Welden (Oudenaarde), Meilegem, Nederzwalm-Hermelgem (Zwalm)
Deze ankerplaats bevindt zich tussen Welden (Oudenaarde) in het zuiden, Zingem in het westen, Meilegem (Zwalm) in het oosten en Dikkelvenne (Gavere) en Gavere in het noorden. Nagenoeg het volledige deel ten westen van de Schelde behoort tot het alluviale deel van de Scheldevallei. In dit meersenlandschap bevinden zich nog enkele afgesneden meanders. Aan de rechteroever behoren er delen de ankerplaats tot het Zuid-Vlaams heuvelland (zandleemsteek). Vooral tussen Gavere en Dikkelvenne is de oostelijke steilrand erg uitgesproken. De kouter te Welden ligt op een zandige opduiking. De Scheldevallei wordt gekenmerkt door kleine reliëfverschillen, dit zijn oeverwallen en zandige ruggen of opduikingen.


ID: 135208 | Landschappelijk geheel

Merelbeekse bossen

Baaigem, Vurste (Gavere), Bottelare, Melsen, Munte, Schelderode (Merelbeke)
De Merelbeekse bossen vormen een boscomplex tussen de dorpen Melsen, Baaigem, Munte, Bottelare en Schelderode. Deze bossen, die in elkaar overlopen, zijn het Makegembos, Harentbeekbos, H. Geestgoed, Bruinbos, Boswijk en Nerenbos. Op de Muntekouter, juist ten noorden van Baaigem, staat de ‘Prinsenmolen’. Op deze kouter bleven talrijke bunkers uit Bruggenhoofd Gent bewaard. Bodemkundig ligt het gebied op overgang van hogere en drogere zandleemgronden op de Muntekouter in het zuiden naar lager gelegen natte beboste zandleem en lemige-zandgronden in het noorden. De noordelijke grens van de ankerplaats komt in de zandstreek, hier een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.


ID: 135239 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein Baudries en omgeving

Dikkelvenne (Gavere)
Het kasteeldomein Baudries werd al in de 14de eeuw vermeld als leen van de heerlijkheid Gavere. In de 19de eeuw werd de kerk van Dikkelvenne herbouwd op grond van het kasteeldomein. Na het sneuvelen van de zoon van de graaf in WO I, worden in 1921 twee monumenten tegen de voorgevel van de kerkmuur aangebracht. De hoofdingang van het kasteel is gelegen in de Kerkstraat die oorspronkelijk beplant was met een rij olmen die later vervangen werden door een dubbele rij beuken. Rondom het kasteeldomein ligt een uitgebreid park met grasperken, mooie exotische boomsoorten en coniferen. Enkel het kasteel en de rechterbijgebouwen worden nu nog door de slotgracht omringd. Rond het park ligt een bos en in het noorden en oosten wordt het kasteeldomein begrensd door de valleien van de Dikvijversbeek en de Boeversbeek. Deze valleien zijn deels ingericht als grasland en liggen deels onder bos.


ID: 135388 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Munkbosbeek met het kasteeldomein van Beerlegem

Dikkelvenne (Gavere), Balegem, Scheldewindeke (Oosterzele), Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Beerlegem, Dikkele, Meilegem, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
De kleinschalige vallei van de Munkbosbeek loopt centraal door dit gebied. Aan de rand van de vallei bevinden zich de kleinschalige dorpskernen van Paulatem, Beerlegem en Dikkele. Paulatem en Beerlegem bevinden zich op de overgang van de vallei en de hoger gelegen koutergronden. Dikkele bevindt zich meer in de vallei van de Munkbosbeek. Het kasteeldomein van Beerlegem is in de vallei van de Munkbosbeek, net stroomafwaarts Beerlegem, uitgebouwd. De oostelijke grens wordt gevormd door de Munkboshoeven met omgevend landschap, gelegen in het open gebied tussen de Munkbosbeek en de Schaapsveldbeek. Aan deze laatste beek grenst het Spiegeldriesbos, een restant van het vroegere Munkbos.


ID: 36139 | Bouwkundig element

Dorpsherberg

Aalbroekstraat 26 (Gavere)
Typische 19de-eeuwse dorpsherberg met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


ID: 36140 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Aalbroekstraat 48 (Gavere)
Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen binnen een deels ommuurd erf met ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


ID: 35983 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Baaigemstraat 1 (Gavere)
Achterin gelegen burgerhuis met voortuin, van de straat afgesloten door een laag bakstenen muurtje. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, daterend uit de jaren 1860.


ID: 35984 | Bouwkundig element

Hoeve

Baaigemstraat 140 (Gavere)
Achterin gelegen, ten westen van de zandweg gelegen hoevecomplex met woonhuis ten noorden, schuur en stallingen respectievelijk ten oosten en ten zuiden van het begraasde erf.