Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

13 resultaten


ID: 301311 | Archeologisch geheel

Middenneolithische site Hermansheuvel

Struikstraat (Bekkevoort)
De middenneolithische site op de Hermansheuvel is een Michelsbergnederzetting in een voor die periode kenmerkend aardwerk, waarvan de grachten goed bewaard zijn gebleven. In het verleden werden hier bovendien grote concentraties lithische artefacten aangetroffen.


ID: 302872 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)
De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.


ID: 302874 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Bosberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.


ID: 302875 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Flikkenberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.


ID: 302876 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.


ID: 301325 | Archeologisch geheel

Verdwenen kerk van Zelem

Kolenbergstraat, Sint-Jansbergstraat (Halen)
De site van de verdwenen kerk in Zelem bevat ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof.


ID: 308493 | Archeologisch geheel

Kasteelsite van Grevenbroek

Molendijk (Hamont-Achel)
Het kasteel Grevenbroek is één van de zeldzame middeleeuwse burchtsites in het noorden van de provincie Limburg. Het kasteel van Grevenbroek werd vermoedelijk opgericht in de eerste helft van de 14de eeuw, maar zou ook al verder in de tijd kunnen teruggaan.


ID: 304260 | Archeologisch geheel

Site Donk - Oud Kerkhof

Schulen (Herk-de-Stad)
De site is de locatie van de vroegere kerk van Donk die voor het eerst vermeld werd in 741/2 als ‘Dungo’.


ID: 301327 | Archeologisch geheel

Zennegat

Zennegatvaart (Mechelen)
De site Zennegat omvat een prehistorische vindplaats, aan de rand van een vroegere meander van de Zenne/Dijle. De artefacten (voornamelijk vuursteen en aardewerk) duiden op een aanwezigheid vanaf het vroeg-/middenmesolithicum, met een zwaartepunt van de bewoning in het laatneolithicum tot de vroege bronstijd (circa 2500 tot circa 1800 voor Christus).


ID: 302870 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)
De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.