5 resultaten


ID: 140153 | Archeologisch geheel

Venusberg

Wolfstraat (Beringen), Beringenbaan (Diest), Geeneindestraat, Langeheidestraat, Paalstraat, Venusbergstraat (Lummen)
De Venusberg is een Diestiaan getuigenheuvel die in het landschap uitsteekt boven de vallei van de Zwarte Beek (Demerbekken). De archeologische site is vooral gekend door oppervlakteprospecties die vondsten opleverden uit de steentijd (paleolithicum, mesolithicum en neolithicum).


ID: 307684 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Negenbunderweg-Bonastraat-Groeneweg

Bonastraat, Negenbunderweg (Linter)
De Negenbunderweg vormt samen met de Bonastraat en de Groeneweg een geheel van 20ste-eeuwse kasseiwegen in Wommersom. Vooral de Negenbunderweg heeft historische waarde omdat hij een onderdeel is van de historische route tussen Tienen en Zoutleeuw over het interfluvium tussen de Grote en de kleine Gete. De Bonastraat en Groenweg takken daar op aan.


ID: 307670 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Viskotstraat-Viskotweg-Narbunderweg

Viskotstraat (Linter)
Deze kasseiwegen zijn een samenvoeging van drie buurtwegen, waaronder 1° de Viskotstraat (buurtweg nr. 15) die vrij homogeen in Tiense kwarsiet is gelegd, 2° de Viskotweg en 3° de Narbunderweg.


ID: 301327 | Archeologisch geheel

Zennegat

Zennegatvaart (Mechelen)
De site Zennegat omvat een prehistorische vindplaats, aan de rand van een vroegere meander van de Zenne/Dijle. De artefacten (voornamelijk vuursteen en aardewerk) duiden op een aanwezigheid vanaf het vroeg-/middenmesolithicum, met een zwaartepunt van de bewoning in het laatneolithicum tot de vroege bronstijd (circa 2500 tot circa 1800 voor Christus).


ID: 307681 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Bronstraat-Hallestraat

Bronstraat, Hallestraat (Zoutleeuw)
Twee bij elkaar aansluitende kasseiwegen op de grens tussen Booienhoven en Wilderen over een lengte van in totaal 360m. De 290-300cm brede Bronstraat is representatief voor een kasseiweg die homogeen in Tiense kwartsiet is gelegd, met boordstenen in porfier en Tiense kwartsiet. De verharding met kasseien dateert van de 20ste eeuw: tussen 1933-1957.