31 resultaten


ID: 140136 | Archeologisch geheel

Finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex De  Liereman

De Zeshonderd (Arendonk), Bergstraat, Schuurhovenberg (Oud-Turnhout)
Oud-Turnhout en Arendonk Landschap De Liereman Duinengordel omvat een rijk, uitgestrekt en goed bewaard finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex in een breder prehistorisch landschap.


ID: 301311 | Archeologisch geheel

Middenneolithische site Hermansheuvel

Struikstraat (Bekkevoort)
De middenneolithische site op de Hermansheuvel is een Michelsbergnederzetting in een voor die periode kenmerkend aardwerk, waarvan de grachten goed bewaard zijn gebleven. In het verleden werden hier bovendien grote concentraties lithische artefacten aangetroffen.


ID: 140153 | Archeologisch geheel

Venusberg

Wolfstraat (Beringen), Beringenbaan (Diest), Geeneindestraat, Langeheidestraat, Paalstraat, Venusbergstraat (Lummen)
De Venusberg is een Diestiaan getuigenheuvel die in het landschap uitsteekt boven de vallei van de Zwarte Beek (Demerbekken). De archeologische site is vooral gekend door oppervlakteprospecties die vondsten opleverden uit de steentijd (paleolithicum, mesolithicum en neolithicum).


ID: 302980 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de Vrasenepolder

Verrebroek, Vrasene (Beveren)
De archeologische zone omvat het gebied van de ‘Vrasenepolder’, gelegen ten zuiden/ zuidwesten van het dorp Verrebroek. Jarenlange prospecties en opgravingen in en nabij deze zone tonen bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch bodemarchief uit het mesolithicum.


ID: 302872 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)
De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.


ID: 302874 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Bosberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.


ID: 302875 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Flikkenberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.


ID: 302876 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)
De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.


ID: 303007 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart

Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Eksaarde (Lokeren), Moerbeke (Moerbeke), Sinaai (Sint-Niklaas), Stekene (Stekene), Wachtebeke (Wachtebeke)
De archeologische zone omvat het gebied van de depressie van de Moervaart, een vroeger meer daterend uit het laatglaciaal, en de noordelijke rand van dit meer. Deze zone bevat talrijke archeologische vindplaatsen uit het finaalpaleolithicum en het mesolithicum.


ID: 302889 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)
De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.