112 resultaten


ID: 134137 | Landschappelijk element

Tuin van een directeurswoning

Spuymolenstraat 45-47 (Vilvoorde)
Directeurswoning in neoclassicistische stijl uit 1890 met landschappelijke tuin van 48 are, oorspronkelijk 72,5 are; het ­ vijvertje is een relict van de middeleeuwse stadsgracht.


ID: 131660 | Landschappelijk element

Opgaande zilverlinde bij wegkruis

Nurop zn (Voeren)
Op de hoek van Nurop en Plankerweg staat een opgaande zilverlinde bij een houten wegkruis met een gietijzeren Christusbeeld. Op hetzelfde kruispunt staat ook een metalen wegwijzer. Dit ensemble staat bij een kruispunt van wegen op de westelijke rand van de Gulpvallei. De jonge boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


ID: 131410 | Landschappelijk element

Opgaande zilverlinde als vredesboom

Dorpsstraat zonder nummer (Wetteren)
Langs de Dorpsstraat, op een talud ten noorden van het kerkhof staat een opgaande zilverlinde. Hij werd er als vredesboom geplant na de Eerste Wereldoorlog.


ID: 130814 | Landschappelijk element

Hangende zilverlinde bij Brouwerij Meganck

Korte Massemsesteenweg 34/36 (Wetteren)
De beboomde tuin, met vijvertje en tuinpaviljoen, bij de voormalige Brouwerij Meganck is intact gebleven. De beplantingen en de aanleg zijn nog representatief voor de periode van aanleg eind 19de eeuw. Een mooi gevormde zilverlinde (Tilia petiolaris) is een mooi bewaard element uit de brouwerstuin.


ID: 131632 | Landschappelijk element

Zilverlinde bij café De Noteloze Notelaar

Lange Wegel 102 (Wetteren)
Linde bij café "De Noteloze Notelaar", gelegen op de straathoek van Lange Wegel met de Warandestraat. Merkwaardige zilverlinde (Tilia petiolaris), geënt op stam, voortgaande op de stamomtrek opklimmend tot het begin van de 20ste eeuw en mogelijk afgebeeld op prentbriefkaart van rond 1910.


ID: 305868 | Landschappelijk element

Opgaande zilverlinde als vredesboom

Lode De Boningestraat zonder nummer (Wevelgem)
Naast de kerk van Wevelgem staat een opgaande zilverlinde. Dichtbij de linde stond een oorlogsmonument dat inmiddels verplaatst is naar de Vanackerestraat. De linde heeft een omtrek van 239 cm en een totale hoogte van 23 m.


ID: 134152 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel Mariadal

Hector Henneaulaan, Kouterweg, Maria Dallaan, Parklaan (Zaventem)
Kasteeldomein Mariedal, huidig gemeentelijk park van circa 5 hectare met twee vijvers, in 1938 ontstaan uit de samenvoeging van het hof Ter Meeren en het pachthof van Ophem, twee landschappelijke kasteeldomeinen met vijvers uit het einde van de 19de eeuw; pinetum van 1962; recente heraanleg met verharding van paden en oevers.


ID: 134150 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel ter Meeren

Mechelsesteenweg 98, Medekensstraat 4 (Zaventem)
Landschappelijk park van bijna 5 hectare met serpentinevijver ('rivier') aangelegd rond een kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, resultaat van de historiserende restauratie van een laatmiddeleeuws slot door Joseph Schadde in 1865; diverse oude bomen, ijskelder en monumentale gietijzeren boogbrug.


ID: 134167 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Parkbos van Wormelaar met villa

Kleempoelstraat 161 (Zemst)
Landschappelijk park van circa 20 hectare, met een vijver met een heuveleiland, aangelegd rond 1880 tussen een vandaag verdwenen pachthoeve en een eind 19de-eeuwse villa, overgaand in bos; aansluitend circa 25 hectare boomgaard opgesmukt met Italiaanse populieren en hangende zilverlinden; diverse bijgebouwen.


ID: 301919 | Landschappelijk element

Hongaarse zilverlinde Egmontpark

Zottegem, Zottegem, Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De hangende zilverlinde vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.