26 resultaten


ID: 302890 | Archeologisch geheel

Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)
De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.


ID: 303008 | Archeologisch geheel

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode (Holsbeek), Wilsele (Leuven), Rotselaar, Wezemaal (Rotselaar)
De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.


ID: 302887 | Archeologisch geheel

Federmessersite Meirberg

John Lijsenstraat zonder nummer, Kettingdreef zonder nummer, Tjongerenweg zonder nummer (Hoogstraten)
De Meirberg is een beboste duinrug en een van de laatste restanten van een reeks fossiele landduinen in de Noorderkempen die circa 15.000 jaar geleden zijn ontstaan op het einde van de laatste ijstijd.


ID: 303550 | Archeologisch geheel

Steentijdsites Sonisse Heide

Sonnisstraat (Houthalen-Helchteren)
Helchteren Sonisse Heide omvat finaalpaleolithische en mesolithische sites op duinen rond een ven in militair gebied.


ID: 307684 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Negenbunderweg-Bonastraat-Groeneweg

Bonastraat, Negenbunderweg (Linter)
De Negenbunderweg vormt samen met de Bonastraat en de Groeneweg een geheel van 20ste-eeuwse kasseiwegen in Wommersom. Vooral de Negenbunderweg heeft historische waarde omdat hij een onderdeel is van de historische route tussen Tienen en Zoutleeuw over het interfluvium tussen de Grote en de kleine Gete. De Bonastraat en Groenweg takken daar op aan.


ID: 307670 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Viskotstraat-Viskotweg-Narbunderweg

Viskotstraat (Linter)
Deze kasseiwegen zijn een samenvoeging van drie buurtwegen, waaronder 1° de Viskotstraat (buurtweg nr. 15) die vrij homogeen in Tiense kwarsiet is gelegd, 2° de Viskotweg en 3° de Narbunderweg.


ID: 301327 | Archeologisch geheel

Zennegat

Zennegatvaart (Mechelen)
De site Zennegat omvat een prehistorische vindplaats, aan de rand van een vroegere meander van de Zenne/Dijle. De artefacten (voornamelijk vuursteen en aardewerk) duiden op een aanwezigheid vanaf het vroeg-/middenmesolithicum, met een zwaartepunt van de bewoning in het laatneolithicum tot de vroege bronstijd (circa 2500 tot circa 1800 voor Christus).


ID: 303549 | Archeologisch geheel

Steentijdsites In Den Damp

Gestelstraat (Oudsbergen)
Meeuwen In Den Damp is een mesolithisch sitecomplex dat zich op droge zandgronden langs de bovenloop van de Abeek bevindt.


ID: 302870 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)
De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.


ID: 302868 | Archeologisch geheel

Bandkeramische site van de Keiberg

Vlijtingen (Riemst)
De Bandkeramische site van de ‘Keiberg’ te Vlijtingen is gelegen op een plateau ten westen van Lafelt. Pedologisch wordt deze zone gekarakteriseerd door droge leembodems. Op de site vonden verschillende opgravingen plaats, waarbij restanten van verschillende gebouwen en afvalkuilen van de Bandkeramiek werden geregistreerd.