557 resultaten


ID: 300545 | Landschappelijk

Opgaande bruine beuk

Valkestraat 4 (Aalter)
Hoog opgesleunde beuk vervult een beeldbepalende rol in de dorpskom. De opgaande boom heeft een evenwichtige en mooi ontwikkelde kruin.


ID: 134406 | Landschappelijk

Stadspark

Aarschot, Aarschot, Aarschot (Aarschot)
Ontstaan rond 1920 door samenvoeging van het voormalige kapucijnenklooster en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk uit interbellum.


ID: 134449 | Landschappelijk

Kasteelpark Nieuwland

Beemdenstraat 61 (Aarschot)
Besloten, vroeg-landschappelijk park van circa 2,5 hectare, aangelegd omstreeks 1810 rond een bestaande vijver en bij een neoclassicistisch landhuis uit dezelfde periode.


ID: 134448 | Bouwkundig / Landschappelijk

Domein van Rivieren

Begijnendijksesteenweg 221 (Aarschot)
Oorspronkelijk omwalde kasteelsite met opper- en neerhof, vernietigd in 1866; landschappelijk park (5,5 hectare) aangelegd circa 1880 rond nieuw gebouwd eclectisch kasteel; bruine beuken in '12 apostelen'-formatie, typisch voor de regio.


ID: 134409 | Bouwkundig / Landschappelijk

Kasteelmotte van Schoonhoven

Diestsesteenweg 10 (Aarschot)
Classicistisch landhuis met ijzerzandstenen toegangsbrug uit 1777; Middeleeuwse burchtmotte tussen vijvers; relicten van grootschalige aanleg (dreef eilandtuin) in de ruime, nu verloederde, omgeving.


ID: 134450 | Landschappelijk

Tuin van de villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)
Overblijfsel van tuin rond een in 1887 gebouwde en achteraf sterk verbouwde villa, oorspronkelijk 1,5 hectare; restanten van de oorspronkelijke beplanting (meidoornhaag, monumentale bruine beuk).


ID: 306804 | Landschappelijk

Opgaande bruine beuk bij Villa Dorenberg

Franseliniestraat 2A (Aarschot)
De monumentale bruine beuk op de zuidflank van de Dorenberg, is van heinde en verre zichtbaar. Hij bevindt zich in de tuin van een villa die rond 1880 gebouwd werd door Petrus Craenen.


ID: 213130 | Bouwkundig / Landschappelijk

Villa Coremans met tuin

Gelrodeweg 2, 4 (Aarschot)
Villa met bijgebouw, het geheel kadastraal geregistreerd als huis en lusthof in 1871, met Meulemans Benedictus Hubertus, molenaar, als bouwheer.


ID: 134408 | Landschappelijk

Park Liedeberg en park Lindenberg

Liedeberg 1 en 2 (Aarschot)
Twee aanpalende parken (samen circa 6 hectare) in landschappelijke stijl rond eclectische villa's gebouwd begin 1900 op een noordhelling boven de Demervallei, met een (tot voor kort) mooi uitzicht over de vallei; voorbeeld van een 'geleend landschap'.


ID: 134447 | Bouwkundig / Landschappelijk

Domein de Meertsels

Meertsels 98 (Aarschot)
Neoclassicistisch landhuis, resultaat van een verbouwing uit 1875, omgeven door een grotendeels bebost landschappelijk park (circa 6 hectare), aangelegd in 1860-1900.